Pregled aktivnosti - 10. veljače 2022.

Pregled aktivnosti - 10. veljače 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe


OBNOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirana 64 djelatnika
  • provedeno geolociranje 12 mobilnih stambenih jedinica
  • distribuirano 989 litara diesel goriva za potrebe HCK Glina i baze Lekenik 
  • na pogođenom području dosad uklonjeno 467 objekata, u tijeku je uklanjanje na 2 lokacije
 
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 56 djelatnika i volontera
  • podijeljeno 1,79 tona hrane i 477 litara vode
  • pruženo 65 usluga psihosocijalne podrške
 
HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 2 pripadnika OS RH s 1 auto cisternom za gorivo
  • popuna gorivom motornih vozila za potrebe Hrvatskoga Crvenog križa i Civilne zaštite na području Gline i gospodarske zone Lekenik
 
 
Aktivnosti obnove na Banovini (pregled)


Stranica