Pregled aktivnosti - 17. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 17. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 70 djelatnika
 • isporučena 2273 topla i 4515 hladnih obroka
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 3 nova zahtjeva za obnovu (3203), ured u Sisku zaprimio je 1 novi zahtjev (1073), ured u Glini nije zaprimio nove zahtjeve (827); ukupno 9168
 • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
 • zaprimljeno je 17 novih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7365  
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dodijelio je 1554 objekta projektantima za nekonstrukcijsku obnovu, izrađeno je 926 elaborata za sanaciju, radovi se izvode na 180 obiteljskih kuća (ukupno do sada 680), a dovršeni su na 492 obiteljske kuće. 
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • na pogođenom području dosad uklonjena 353 objekta, u tijeku je uklanjanje na 17 gradilišta 
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (ukupno 218), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nie bilo promjene u izdavanju verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala; ukupno 404

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 18 vatrogasaca s 9 vatrogasnih vozila
 • provedeno 9 vatrogasnih intervencija: 4 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 5 prijevoza vode na području Grada Gline 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 67 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,5 tona hrane i 621 litra vode
 • pruženo 38 usluga psihosocijalne podrške
 • provedena asanacija bunara na 3 lokacije: 2 na području GDCK Glina i 1 na području GDCK Sisak; ukupno 574

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirana 41 policijska ophodnja na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 4 pripadnika HV-a s 1 auto-cisternom za gorivo 
 • popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na stanje 13. rujna pregledana su 24 objekta (22 na pogođenom području)   
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljeno 41.511 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.517 objekata (95,18%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4814 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8566 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.137 objekata


Stranica