Aktivnosti od 23. do 29. siječnja 2023.

Aktivnosti od 23. do 29. siječnja 2023.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

Kako do obnove i dodjele novčanih sredstava?
Što je samoobnova i kako je pokrenuti?
Energetska obnova uz obnovu od potresa?

Odgovore možete pronaći na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine:
OBNOVA
 
 • zaprimljen je 1 novi zahtjev u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća (831); izrađena su i iskontrolirana 662 nalaza tehničko-financijske kontrole (10 novih), od kojih je utvrđeno da je 450 kuća za nekonstrukcijsku obnovu, 169 kuća je za konstrukcijsku obnovu, 19 kuća je za gradnju zamjenskih kuća, 7 kuća je za uklanjanje i 17 nalaza je negativno ovjereno, te su vraćeni na ispravak i korekciju
 • u programu uklanjanja i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća nalazi se 340 kuća (2 nove), izrađen je 301 nalaz od kojih je utvrđeno: 44 kuće su za nekonstrukcijsku obnovu, 79 kuća je za konstrukcijsku obnovu, 131 kuća je za gradnju zamjenskih kuća, 38 kuća je za uklanjanje i 9 nalaza je negativno ovjereno, te su vraćeni na ispravak i korekciju, potpisane su 134 izjave o odabiru zamjenske/tipske kuće (4 nove), u radove izgradnje uvedeno je 117 kuća (od toga 11 donatorskih kuća), od čega se na 94 kuće izvode radovi, na 17 kuća se izvode pripremni radovi, a završeno je/novoizgrađeno 6 kuća (1 donatorska)
 • zaprimljene su 2 nove odluke o konstrukcijskoj obnovi višestambenih zgrada (104),  nije bilo promjene broja izrađenih i iskontroliranih nalaza (62), kao ni broja izrađenih elaborata (34) i broja projekata obnove (9)
 • nije bilo promjene broja dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (8.684), od kojih je 1.660 spornih, izrađena su 5.323 elaborata za sanaciju (45 novih), radovi se izvode na 620 obiteljskih kuća, a završeni su na 4.165 obiteljskih kuća, samoobnovljeno je 1.090 kuća (3 nove)
 • u programu popravaka nekonstrukcijskih elemenata kod prelaska iz konstrukcijske obnove u nekonstrukcijsku obnovu izrađeno je 535 nalaza (17 novih), a u programu se nalazi 170 kuća (5 novih), u radovima obnove je 78 kuća, a obnovljeno je 47 kuća, izrađena su 103 elaborata (2 nova), a u postupku izrade je 67 elaborata
 • provedene 4 vatrogasne intervencije prijevoza vode na području Petrinje, angažirana 4 vatrogasca s 4 vatrogasna vozila
 • Hrvatski crveni križ:
  • podijeljeno je 2,56 tona hrane i 3.777 litara vode
  • podijeljene su 4 grijalice (ukupno do sada 4.684)
  • pružena je 141 usluga psihosocijalne podrške (ukupno do sada 26.743)
 • HCPI je izvršio 13 pregleda zgrada oštećenih u potresu i dodijeljenih kategorija uporabljivosti zgrada te preporuka za daljnje postupanje,  provedeno je 11 upisa promjena uporabljivosti građevina u bazu podataka, 30 provjera uporabljivosti građevina u bazi podataka za potrebe procesa otpisa potraživanja, te 32 provjere uporabljivosti građevina u bazi podataka za potrebe procesa izdavanja Potvrda o uporabljivosti
 


Stranica