Pregled aktivnosti - 20. rujna 2022.

Pregled aktivnosti - 20. rujna 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

OBNOVA
  • zaprimljena 3 nova zahtjeva u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 810
  • u programu uklanjanja i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća nalazi se 236 kuća (11 novih), potpisano je 95 izjava o odabiru zamjenske/tipske kuće (1 nova), nije bilo promjena broja kuća na kojima se izvode radovi (98, 86 izgradnja, 12 uklanjanje); završene su/novoizgrađene 2 kuće na kojima je u tijeku izrada priključaka na komunalnu infrastrukturu, 
  • izrađeno je i iskontrolirano 219 nalaza tehničko-financijske kontrole za zamjenske obiteljske kuće (12 novih)
  • nije bilo promjene broja kuća za koje su ugovoreni radovi (348), a u postupku nabave je 230 kuća 
  • doneseno je 75 odluka o konstrukcijskoj obnovi višestambenih zgrada (1 nova) 
  • dodijeljeno je 55 novih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (7.862) od kojih je 1.616 spornih (332 veća oštećenja - za konstrukcijsku obnovu, 274 nema štete od potresa, 1.010 ostali razlozi), izrađeno je 4.498 elaborata za sanaciju (41 novi), radovi se izvode  na 594 obiteljske kuće, a završeni su na 3.495 obiteljskih kuća, u sklopu samoobnove obnovljeno je 959 kuća (2 nove)
  • na pogođenom području do sada je uklonjeno 705 objekata 
  • Hrvatski crveni križ je u razdoblju od 12. - 16. rujna 2022. podijelio 3,08 tona hrane i 2.502 litre vode, pružio 197 usluga psihosocijalne podrške te je provedena asanacija bunara na 22 lokacije


Stranica