Pregled aktivnosti - 2. kolovoza 2021.

Pregled aktivnosti - 2. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • isporučeno 2253 topla i 15 hladnih obroka
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 7 zahtjeva za obnovom (3048), ured u Sisku zaprimio je 1 zahtjev (1019), dok je ured u Glini zaprimio 2 zahtjeva (782); ukupno 8914
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju do sada je zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7141
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je za nekonstrukcijsku obnovu do sada projektantima dodijelio 1401 objekt, izrađeno 805 elaborata za sanaciju, radovi se izvode na 432 obiteljske kuće, a radovi su završeni na 240 obiteljskih kuća
 • nije bilo promjena u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata na pogođenom području (ukupno 245), kao ni u broju otvorenih gradilišta za uklanjanje objekata u SMŽ (ukupno 28)
  • nije bilo promjena u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (ukupno 104), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjena u izdavanju verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 340

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila
 • provedeno 6 vatrogasnih intervencija: 2 prijevoza vode i 1 uklanjanje opasnih dijelova koji prijete padom s visine na području Grada Petrinje te 2 izvida i 1 uklanjanje opasnih dijelova koji prijete padom s visine na području Grada Siska

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 79 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 2,2 tone hrane i 844 litre vode
 • pruženo 49 usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 5 lokacija na području GDCK Sisak; ukupno 387

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirana 41 policijska ophodnja na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 9 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
 • popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i vozila Civilne zaštite u gospodarskoj zoni “Pigik” Petrinja

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na stanje 30. srpnja pregledana su 194 objekta (2 na pogođenom području)
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljena 41.351 prijava štete, a ukupno je pregledan 39.351 objekt (95,16%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4778 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 8502 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.071 objekt
 • u odnosu na cjelokupni prostor Republike Hrvatske do sada su zaprimljene 51.644 prijave štete, a pregledana su 49.494 objekta (95,84%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 5.279 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 10.536 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 33.679 objekata


Stranica