U Mečenčanima 88 urušnih vrtača

U Mečenčanima 88 urušnih vrtača

Urušne vrtače predstavljaju pojavu otvaranja pukotina u tlu na području pogođenom potresom. Na području Općine Donji Kukuruzari, preciznije, na prostoru između sela Mečenčani i Borojevići neposredno nakon razornog potresa do početka veljače 2021. godine uočeno je 88 takvih pukotina u tlu. Najveća urušna vrtača promjera je 30 metara, a dubine oko 13 metara.

Fenomen urušnih vrtača, odnosno sufozija odranije je poznat na području Banovine. Razorni potres s kraja prošle godine, međutim, potaknuo je dodatno pucanje tla koje predstavlja prijetnju sigurnosti.

Slabiji potresi koji se gotovo svakodnevno bilježe u petrinjskom kraju dodatno pridonose otvaranju urušnih vrtača u tlu. Istodobno, potresi uzrokuju i pukotine na nasipima uz rijeke na području Sisačko-moslavačke županije.

Urušne vrtače, odnosno ponikve predstavljaju izravnu sigurnosnu prijetnju jer se otvaraju u neporednoj blizini obiteljskih kuća.

Stoga Stožer civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa posebnu pozornost posvećuje toj sigurnosnoj dimenziji na Banovini.

Preciznije, razmatraju se opcije utvrđivanja sigurnosnih putova/koridora unutar naselja, osobito u blizini zgrada javne namjene poput škole i zdravstvene ustanove. Osiguravanje najkraćeg pristupa glavnim prometnicama ključni je dio priprema za postavljanje kontejnera primarno za spavanje stanovnika kako bi ostali u blizini svojih domova i obiteljskih gospodarstava.

Imajući u vidu ugroženost vodocrpilišta i vodovoda kojim se opskrbljuje područje Hrvatske Kostajnice, stručnjaci Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta (RGNF) i Hrvatskih voda u suradnji s tijelima državne uprave snimaju teren i analiziraju geofizičke karakteristike tla.

Stranica