Pregled aktivnosti - 27. lipnja 2021.

Pregled aktivnosti - 27. lipnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 77 djelatnika
  • provedeno 28 geolociranja mobilnih stambenih jedinica; ukupno 2612
  • podjela 9 prijenosnih klima uređaja krajnjim korisnicima
  • nije bilo zaprimanja novih zahtjeva za obnovu i nekonstrukcijsku obnovu
  • nije bilo promjena u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata, nije bilo novih uklanjanja objekata na pogođenom području niti otvaranja novih gradilišta

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirana 4 vatrogasca s 2 vatrogasna vozila 
  • provedene su 2 vatrogasne intervencije na prijevozu vode na području Grada Petrinje  

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
  • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKA POLICIJA
  • angažirano 38 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 3 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
  • opskrba gorivom OB „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku 


Stranica