Pregled aktivnosti - 13. kolovoza 2021.

Pregled aktivnosti - 13. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirana 82 djelatnika
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 5 novih zahtjeva (3073), ured u Sisku zaprimio je 1 novi zahtjev (1029), a ured u Glini nije zaprimio nove zahtjeve (793); ukupno 8970
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • zaprimljeno je 11 novih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (ukupno 7208)  (Sisačko-moslavačka županija - 6569, Karlovačka županija - 475, Zagrebačka županija - 164)
  • dodijeljeno je 15 novih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1412), izrađeno je 17 novih elaborata za sanaciju (846), šest je novih obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (467) i 27 je novih obiteljskih kuća na kojima su radovi završeni (318)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • uklonjeno je dodatnih 7 objekata na pogođenom području (ukupno 266), a otvoreno je jedno novo gradilište (trenutno 15)
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka za uklanjanje zgrada Stožera CZ RH (127), ostale odluke donesene su na razini lokalnih jedinica samouprave
  • nije bilo promjene broja do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjene u izdavanju verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 340

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 5 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila
 • provedeno 5 vatrogasnih intervencija: 4 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 1 sanacija krovišta na području Općine Sunja

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirana 62 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,9 tona hrane i 2017 litara vode
 • pruženo 11usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 4 lokacije na području GDCK Sisak; ukupno 421

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirana je 41 policijska ophodnja na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 
 • evidentirana je 1 dojava vezana za iskorištavanje stanja nastalog potresom na području Siska

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 9 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
 • popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na stanje 9. kolovoza pregledan je 21 objekt (19 na pogođenom području)
  • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljeno 41.395 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.397 objekata (95,17%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4788 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8518 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.081 objekt
 • u odnosu na cjelokupni prostor Republike Hrvatske dosad zaprimljeno 51.687 prijava štete, a pregledano je 49.550 objekata (95,87%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 5289 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 10.559 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) su 33.702 objekta


Stranica