Pregled aktivnosti - 20. lipnja 2021.

Pregled aktivnosti - 20. lipnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 78 djelatnika
 • 5 mobilnih timova provelo 77 geolociranja mobilnih stambenih jedinica; ukupno 2482
 • nije bilo zaprimanja zahtjeva za obnovom; ukupno 8656
  • nije bilo promjena u zaprimanju zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 6823
  • nije bilo promjena u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 39
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje organizirao je do sada izvođenje radova na 150 obiteljskih kuća, završeni su radovi na 70 obiteljskih kuća
 • nije bilo promjena u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjena u broju donesenih odluka o uklanjanju zgrada (ukupno 68), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave 
  • nije bilo novih uklanjanja objekata (dosad uklonjena 132), niti otvaranja novih gradilišta (otvorena 22)  
  • nije bilo promjena u broju pribavljenih elaborata za objekte čiji ostatci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi (ukupno 48), kao ni u broju osiguranih usluga nadzora nad uklanjanjem zgrada (ukupno 12)
 • nije bilo promjena u broju izdanih verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 285

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirana 2 vatrogasca s 1 vatrogasnim vozilom 
 • provedena 1 vatrogasna intervencija prijevoza vode na području Grada Petrinje 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 36 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 3 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
 • opskrba gorivom OB „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • tijekom dana nije bilo pregleda objekata niti prijema novih prijava
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljene 41.283 prijave štete, a ukupno je pregledano 39.276 objekata (95,13%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4756 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8487 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) su 26.033 objekta


Stranica