Pregled aktivnosti - 29. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 29. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 68 djelatnika
 • isporučena 2.273 topla i 15 hladnih obroka
 • provedeno geolociranje 37 mobilnih stambenih jedinica
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 5 novih zahtjeva za obnovu (3.229), ured u Sisku zaprimio je 5 novih zahtjeva (1.092), ured u Glini zaprimio je 2 nova zahtjeva (837) (sveukupno 9.223)
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu (94)
  • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (ukupno 7.406)  
   • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1.699), broju izrađenih elaborata za sanaciju (960), broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (159) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (552)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (227), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • na pogođenom području dosad uklonjeno 368 objekata, u tijeku je uklanjanje na 15 lokacija
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nie bilo promjene u izdavanju verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (404)

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 18 vatrogasaca s 11 vatrogasnih vozila
 • provedeno 11 vatrogasnih intervencija: 1 sanacija krovišta na području Grada Siska, 9 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 1 prijevoz vode na području Grada Gline 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
28. rujna angažirano 65, a 29. rujna 53 djelatnika i volontera
 • tijekom 28. i 29. rujna podijeljene su 2 tone hrane i 1.545 litara vode
 • pruženo 66 usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara provedena na 18 lokacija, od čega 10 na području GDCK Sisak i 8 na području GDCK Glina (ukupno 641)

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirane 33 policijske ophodnje na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nije bilo evidentiranih pregleda objekata    
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljena 41.531 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.537 objekata (95,18%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4.819 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 8.573 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.145 objekata


Stranica