Pregled aktivnosti - 10. kolovoza 2021.

Pregled aktivnosti - 10. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • podijeljeno 2203 topla i 15 hladnih obroka
 • uredi Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji nije zaprimio nove zahtjeve (3.063), ured u Sisku zaprimio je 2 nova zahtjeva (1.025) i ured u Glini zaprimio je 1 novi zahtjev (789); ukupno 8952
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju do sada zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7197 
  • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1.397), broju izrađenih elaborata za sanaciju (829), broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (461) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi završeni (291)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata na pogođenom području (ukupno 259), kao ni u broju otvorenih gradilišta (trenutno 14)
  • Stožer CZ RH donio je 127 odluka o uklanjanju zgrada, ostale odluke donesene su na razini lokalnih jedinica samouprave
  • nije bilo promjene broja do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjene u izdavanju verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 340

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 5 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila
 • provedene 3 vatrogasne intervencije; 2 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 1 uklanjanje dimnjaka na području Općine Lekenik

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 70 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,4 tone hrane i 667 litara vode
 • pružene 64 usluge psihosocijalne podrške
 • provedena asanacija bunara na 4 lokacije na području GDCK Sisak; ukupno 410

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 39 policijskih ophodnji poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 9 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
 • popuna gorivom agregata šatora OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nije bilo evidentiranih pregleda objekata niti novih prijava  
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljeno 41.376 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.378 objekta (95,17%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4785 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8510 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) su 26.083 objekta


Stranica