Pregled aktivnosti - 25. ožujka 2021.

Pregled aktivnosti - 25. ožujka 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 90 djelatnika
 • pratnja i prijevoz 7 kontejnera – 7 komada (Glina - 3, Petrinja - 4) 
 • logistička potpora u zaprimanju i otpremi kontejnera u poslovnoj zoni Lekenik
 • pregledane 4 lokacije za mogućnost postavljanja kontejnera sukladno popisu Stožera CZ
 • izdavanje opreme sa skladišta Pigik i Lekenik (14 kreveta, 33 madraca, 6 deka, 2 vreće za spavanje i 5 grijalica)
 • zaprimanje  opreme na skladište Pigik (8 madraca)
 • distribucija goriva za operativne snage (ukupno 1306 litara diesela od toga 497 litara za potrebe HCK Glina, 578 litara za potrebe ŠRC Banovac, 150 litara za HCK Petrinja, Vatrogasna ulica, te 81 litra za 3 vozila operativnih snaga)
 • prikupljeno ukupno 559 zahtjeva za uklanjanje objekata na području pogođenom potresom, (515 Sisačko-moslavačka županija, 20 Zagrebačka županija, 24 Karlovačka županija)
 • zaprimanje zahtjeva za obnovom u uredima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine:
  • Petrinja 27 (ukupno 2266)
  • Sisak 15 (ukupno 627)
  • Glina 9 (ukupno 499)
  • Hrvatska Kostajnica 4 (ukupno 510)
  • Lekenik 3 (ukupno 195)
  • mobilni uredi 44 (ukupno 2073)
  • sveukupno zaprimljena 6170 zahtjeva za obnovom
 • na električnu energiju priključene 2092 mobilne jedinice

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
 • angažiran 31 vatrogasac s 12 vatrogasnih vozila
 • provedeno 17 intervencija uklanjanja oštećenih dimnjaka, sanacije krovišta i izvida po dojavama
  • vatrogasci iz VOZ Glina prevozili pitku vodu na području naselja Veliki Gradac, Roviška, Dragotin, Majski Trtnik i Maja te su obavljali izvide po svim objektima u naselju Mali Obljaj i Veliki Obljaj radi priključaka vode ili čišćenja bunara
  • vatrogasci iz VOZ Sisak provodili uklanjanje dimnjaka i sanacije krovišta objekta i izvide po dojavama na području grada Siska
  • vatrogasci iz VOZ Petrinja provodili uklanjanje dimnjaka na području grada te na području mjesta Stara Drenčina

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirano 11 članova HGSS-a iz 7 stanica s 8 vozila
 • dežurstvo u bazi Pigik u Petrinji i 1 zadaća evakuacije dobara iz objekta u Glini

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 133 djelatnika i volontera
 • aktivnosti potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno 10,42 tona hrane, 997 litara vode, 4587 toplih obroka za stanovništvo i 232 za operativne snage
 • pruženo 9 usluga psihosocijalne pomoći
 • čišćenje bunara na 2 lokacije

HRVATSKA POLICIJA
Angažirano 138 policijskih službenika i 51 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica
 • provedba zadaća usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • angažirana 51 policijskih ophodnji
 • kontrolirana 216 osoba, 67 teretnih i 150 osobnih vozila

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 58 pripadnika HV s 4 teretna/specijalna vozila, 1 kombi - vozilom te 3 vozila za manipulaciju teretom
 • popuna gorivom civilnih institucija, obilazak ekspedicijskog kampa i agregata
 • istovar, postavljanje i premještanje stambenih kontejnera u poslovnoj zoni Lekenik
 • potpora Civilnoj zaštiti u provedbi izviđanja lokacija na području Banovine za postavljanje kontejnera i mobilnih kućica
 • postavljena 3 stambena kontejnera na području Siska
 • u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ smještene 33 civilne osobe s područja pogođenog potresom

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • pregledano 199 objekata
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 40.469 prijava štete, a ukupno je pregledano 37.458 objekata (92,56%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4542 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8068 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) su 24.848 objekata
 • na području Sisačko-moslavačke županije preostalo je 58 prvih pregleda prijavljenih objekata, dok se ostale prijave odnose na ponovne preglede


Stranica