Pregled aktivnosti - 4. veljače 2021.

Pregled aktivnosti - 4. veljače 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirana 122 djelatnika
 • pregled 32 lokacije za postavljanje kontejnera i kućica sukladno popisu Stožera CZ, od kojih je utvrđeno 30 prioriteta za isporuku
 • pratnja i prijevoz 42 kontejnera (Petrinja - 20, Sisak - 1, Glina - 12, Dvor - 4, Donji Kukuruzari - 5)
 • postavljen 1 šator 
 • logistička potpora u zaprimanju i otpremi kontejnera u poslovnoj zoni Lekenik
 • izdavanje robe sa skladišta Pigik (2 bojlera od 80 litara, 12 kreveta, 4 vreće za spavanje, 27 deka, 7 kompleta posteljine, 2 šatora AFAD, 1 produžni kabel od 25m, 21 madrac, 400 cerada UNICEF (4x5) za CZ Glina)
 • izdavanje opreme u poslovnoj zoni Lekenik (12 vreća za spavanje, 12 kreveta i 12 deka)
 • distribucija goriva za operativne snage (ukupno utrošeno 1814 litara diesela, od toga 185 litara za 5 vozila, 700  litara za spremnik baze operacija Petrinja, 349 litara za JVP Petrinja, 569 litara za kuhinju u Glini i 35 litara za podjelu hrane u šatoru u Vatrogasnoj ulici, Petrinja)
 • na električnu energiju priključeno ukupno 1234 mobilne jedinice

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 36 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila
 • provedeno 16 intervencija na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugim zadaćama u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života prema sljedećim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ):
  • VOZ Petrinja: 6 vatrogasaca s 2 vatrogasna vozila; 5 intervencija
  • VOZ Sisak: 30 vatrogasca s 13 vatrogasnih vozila; 11 intervencija

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirano 8 članova HGSS-a iz 5 stanica i 4 vozila 
 • izvršeno je 8 zadaća opskrbe hranom, vodom, lijekovima, grijalicama i ostalim potrepštinama na 5 lokacija

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 174 djelatnika i volontera
 • aktivnosti potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno je 11,54 tona hrane, 4561 litra vode, 7081 topli obrok za stanovništvo i 471 obrok za operativne snage na terenu
 • provedena je 161 usluga psihosocijalne pomoći
 • posjećeno je 74 sela i zaselaka
 • služba traženja je do sada evidentirala ukupno 3.428 osoba, a stanje na dan izvješća je 431 evidentirana osoba na potresu pogođenom području te 2.712 u drugim dijelovima RH (u tijeku je utvrđivanje lokacije za 285 osoba, koje se premještaju s lokacije na lokaciju)

HRVATSKA POLICIJA
Angažirano 180 policijskih službenika i 68 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica
 • angažirano 68 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • provedena 1 pratnja konvoja 
 • postavljena 3 kontrolna policijska punkta
 • kontrolirane 164 osobna vozila te su utvrđena 72 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • kontrolirano 46 teretnih vozila na sprečavanju nezakonitog prijevoza stoke, nisu utvrđene kažnjive radnje
 • ukupno kontrolirano 218 osoba
 • na području mjesta Mečenčani i Borojevići evidentirano  novih 30 rupa u tlu koje su propisno obilježene; otvori nisu u blizini kuća ili gospodarskih zgrada; dosad uočeno ukupno  88 rupa na zemlji

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 115 pripadnika HV sa 7 inženjerijskih strojeva, 11 teretnih/specijalnih vozila, 6 terenskih/osobnih vozila, 2 kombi vozila i 7 vozila za manipulaciju teretom
 • nadopuna gorivom agregata i opskrba gorivom na području gradova Siska i Petrinje
 • izvid lokacija, priprema podloga, istovar, prijevoz, postavljanje i premještanje stambenih kontejnera i mobilnih kućica u Lekeniku, Glini
 • Petrinji (Sajmište), Donjem Taborištu i Novom Selu Glinskom
 • ispomoć Hrvatskom Crvenom križu i volonterima prilikom podjele humanitarne pomoći na području Petrinje
 • postavljen je šator M70 za potrebe bolnice u Sisku
 • čišćenju ulica u centru Petrinje od preostale građevinske šute
 • provedeno je izviđanje za sanaciju puta u Žažini
 • u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ smješteno 98 civilnih osoba s područja pogođenog potresom

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na prethodni dan ima 28 prijava manje što je rezultat čišćenja baze od višestrukih unosa, a pregledana su 304 objekta 
 • ukupno su dosad zaprimljene 43.842 prijave štete, a ukupno je pregledano 26.912 objekata (61,38%)
 • u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 3364 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 5909 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 17.608 objekta; nepoznat status za 31 objekt


Stranica