Pregled aktivnosti - 3. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 3. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • isporučena 2203 topla i 4436 hladnih obroka
 • provedeno geolociranje 17 mobilnih stambenih jedinica
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 6 novih zahtjeva (3.154), ured u Sisku nije zaprimio nove zahtjeve (1.049), ured u Glini nije zaprimio nove zahtjeve (818); ukupno 9086
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • zaprimljeno je 55 novih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7326
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dodijelio je 1528 objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu, izrađena su 874 elaborata za sanaciju, radovi se izvode na 614 obiteljskih kuća, a dovršeni su na 428 obiteljskih kuća. 
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • na pogođenom području dosad uklonjeno 306 objekata, u tijeku je uklanjanje na 48 gradilišta
  • nije bilo novih odluka Stožera CZ RH vezano uz uklanjanje zgrada; ukupno 198
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjene u broju izdanih verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, ukupno 384

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
 • nije bilo vatrogasnih intervencija

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažiran 61 djelatnik i volonter
 • podijeljeno 1,75 tona hrane i 667 litara vode
 • pružene 33 usluge psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 5 lokacija na području GDCK Petrinja; ukupno 498

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 35 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 9 pripadnika HV-a s 1 auto cisternom za gorivo i 1 teretnim vozilom za prijevoz opasnih tvari
 • popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na stanje 30. kolovoza pregledana su 22 objekta (17 na pogođenom području)   
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.468 prijava štete, a ukupno su pregledana 39.474 objekata (95,18%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4803 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8550 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.121 objekt


Stranica