Pregled aktivnosti - 12. veljače 2021.

Pregled aktivnosti - 12. veljače 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirana 92 djelatnika
 • pregled 6 lokacija za postavljanje kontejnera i kućica sukladno popisu Stožera CZ, od kojih je utvrđeno 5 prioriteta za isporuku
 • izvršena je pratnja i prijevoz 15 kontejnera (Petrinja - 14, Glina - 1)
 • premještanje kontejnera na 2 lokacije
 • logistička potpora u zaprimanju i otpremi kontejnera u poslovnoj zoni Lekenik
 • izdavanje robe sa skladišta Pigik (12 deka, 40 kreveta, 22 madraca, 6 vreća za spavanje, 44 cerade i 4 dimnjaka za peć)
 • izdavanje opreme u poslovnoj zoni Lekenik (1 grijalica, 1 poljski krevet, 5 deka, 5 vreća za spavanje) 
 • distribucija goriva za operativne snage (ukupno je utrošeno 2214 litara diesela, od toga 640 litara za ŠRC Banovac, Glina, 260 litara za JVP Petrinja, 1150 litara za bazu operacije Pigik, Petrinja, i 200 litara za HCK u Vatrogasnoj ulici, Petrinja) 
 • s predstavnicima talijanske civilne zaštite i predstavnicima gradova Sisak i Petrinja, proveden obilazak i definirane lokacije za postavljanje kontejnerskih naselja (po 2 modula u Sisku i Mošćenici za ukupno 100 osoba)
 • na električnu energiju priključeno ukupno 1459 mobilnih jedinica

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažiran 51 vatrogasac s 25 vatrogasnih vozila 
 • provedena 51 intervencija na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crjepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugim zadaćama u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života u vatrogasnim operativnim zonama Petrinja, Sisak i Glina
 • Hrvatska vatrogasna zajednica dala je naputak lokalnim vatrogasnim snagama da uslijed loših vremenskih uvjeta pojačaju aktivnosti na području pogođenom potresom kako bi ugroženom stanovništvu pružili potrebnu opskrbu i pomoć, nadzirali rad električnih grijalica zbog mogućeg izbijanja požara te upozoravali stanovništvo na opasnosti koje još uvijek prijete od oštećenih građevina 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirano 9 članova HGSS-a iz 6 stanica s 4 vozila
 • provedene 3 zadaće priprema za nadolazeće hladno vrijeme te prikupljanja podataka o potrebama s terena na 17 lokacija u okolici Petrinje i Gline

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 147 djelatnika i volontera
 • aktivnosti potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno je 5,5 tona hrane, 2635 litara vode, 6901 topli obrok za stanovništvo i 463 obroka za operativne snage na terenu
 • pružene su 94 usluge psihosocijalne pomoći
 • posjećeno je 57 mjesta
 • služba traženja evidentirala ukupno 3537 osoba koje su napustile mjesto stanovanja, od toga je 420 osoba privremeno smješteno na potresom pogođenom području, a 2821 u drugim dijelovima RH; u tijeku utvrđivanje lokacije za 296 osoba

HRVATSKA POLICIJA
Angažiran 181 policijski službenik i 56 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica
 • angažirano 56 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • postavljena 3 kontrolna policijska punkta
 • kontrolirano je 191 osobno vozilo te je utvrđeno 58 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • kontrolirana su 43 teretna vozila na sprečavanju nezakonitog prijevoza stoke, nisu utvrđene kažnjive radnje
 • kontrolirano ukupno 265 osoba

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 115 pripadnika HV sa 7 inženjerijskih strojeva, 4 teretna/specijalna vozila, 3 terenska/osobna vozila, 4 kombi vozila i 7 vozila za manipulaciju teretom
 • nadopuna gorivom, servis agregata i inženjerijskih strojeva, opskrba gorivom i obilazak postavljenih šatora HV na području Siska, Petrinje, Hrastovice i Gline
 • zaprimanje i otprema kontejnera u poslovnoj zoni Lekenik 
 • pretovar i postavljanje kontejnera u Petrinji i Donjim Kukuruzarima
 • čišćenje ulica od zaostalog građevinskog materijala u Petrinji
 • priprema prilaznih puteva i platoa za montažne kuće na području Hrvatske Kostajnice (Kostajnički Majur)
 • ispomoć Hrvatskom Crvenom križu i volonterima prilikom podjele humanitarne pomoći na području Petrinje
 • u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ smješteno 95 civilnih osoba s područja pogođenog potresom

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • primljeno 295 prijava štete, pregledana 424 objekta
 • ukupno je do sada zaprimljeno 45.365 prijava štete, a ukupno pregledana 29.404 objekta (64,82%)
 • u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) 3658 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 6477 objekata, sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 19.269 objekata


Stranica