Pregled aktivnosti - 26. siječnja 2021.

Pregled aktivnosti - 26. siječnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Aangažirano 50 djelatnika
 • pregledano je 49 lokacija za postavljanje kontejnera i kućica sukladno popisu Stožera CZ, od njih su utvrđena 32 prioriteta za isporuku 
 • pratnja i prijevoz 32 kontejnera (Glina - 15, Petrinja - 8, Majur - 3, Hrvatska Kostajnica - 2 komada, Donji Kukuruzari - 1 komad, Kravarsko - 1 komad, Uničani - 1, Lekenik - 1)
 • prijevoz i postavljanje 20 mobilnih kućica (Glina - 3, Petrinja - 13, Sunja - 1, Hrvatska Kostajnica - 1, Lekenik -2)
 • pružana je logistička potpora u zaprimanju i otpremi kontejnera u poslovnoj zoni Lekenik
 • izdavanje robe sa skladišta Pigik (4 deke, 6 rasklopnih kreveta, 5 kreveta na kat, 12 običnih madraca, 8 madraca za krevete na kat, 5 francuskih šatora i 1 AFAD šator) i u poslovnoj zoni Lekenik (19 vreća za spavanje, 3 grijalice, 14 kreveta i 14 deka)
 • distribucija goriva za operativne snage (ukupno je utrošeno 2596 litara diesela, od čega: 14 vozila sa 617 litara diesela i spremnik baze operacija Petrinja s 1979 litara diesela)
 • na električnu energiju priključeno je 898 mobilnih jedinica 

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 105 vatrogasaca s 38 vatrogasnih vozila
 • provedene su 82 intervencije na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugim zadaćama u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života prema sljedećim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ):
  • VOZ Petrinja: 29 vatrogasaca s 12 vatrogasnih vozila; 32 intervencije
  • VOZ Sisak: 52 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila; 36 intervencija
  • VOZ Glina: 24 vatrogasca s 10 vatrogasnih vozila; 14 intervencija

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirano 14 članova HGSS-a iz 8 stanica uz uporabu 2 zapovjedna i 2 interventna vozila 
 • provedene su 3 zadaće na 3 lokacije (1 zadaća na visinskim radovima, krovovima i dimnjacima, 2 zadaće opskrbe hranom, vodom, lijekovima, grijalicama i ostalim potrepštinama)

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 220 djelatnika i volontera
 • aktivnosti potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno je 24,91 tona hrane, 6381 litara vode, 7022 toplih obroka za stanovništvo i 717 obroka za operativne snage na terenu
 • podijeljeno je 118 grijalica
 • provedene su 233 usluge psihosocijalne pomoći
 • posjećena su 53 mjesta
 • služba traženja je do sada evidentirala ukupno 3375 osoba koje su napustile mjesto stanovanja, od toga je 539 osoba privremeno smješteno na potresom pogođenom području, a 2660 u drugim dijelovima RH; u tijeku utvrđivanje lokacije za 176 osoba

HRVATSKA POLICIJA
Angažirana 243 policijska službenika i 79 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica
 • angažirano je 79 policijskih ophodnji na usmjeravanju, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • provedene su 4 pratnje konvoja
 • postavljena su 2 kontrolna policijska punkta
 • kontrolirano je 212 osobnih vozila te su utvrđena 104 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • kontrolirana su 62 teretna vozila zbog sprječavanja nezakonitog prijevoza stoke, nisu utvrđene kažnjive radnje
 • ukupno je kontrolirano 440 osoba

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 149 pripadnika HV, 9 inženjerijskih strojeva, 7 teretnih/specijalnih vozila, 4 terenska/osobna vozila, 5 kombi vozila, 6 vozila za manipulaciju teretom
 • ispomoć Hrvatskom Crvenom križu i volonterima prilikom podjele humanitarne pomoći na području Petrinje i Češkog Sela
 • priprema podloge, istovar, prijevoz i postavljanje stambenih kontejnera u Lekeniku, Petrinji, Glini, Donjoj Bačugi
 • radovi na proširenju prometnice u selu Sibić
 • izrada podloge za postavljanje bazne stanice telekom-operatera na području sela Gornja Bačuga
 • postavljen je šator u selu Donji Kukuruzari

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • pregledano je 376 objekata
 • tijekom dana je čišćenjem baze podataka ukupan broj prijava smanjen za 67 pa je do sada zaprimljeno 45.745 prijava šteta, a ukupno je pregledano 26.260 objekata (57,40%)
 • u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 3091 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 5329 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 15.728 objekata te 2112 objekata nepoznatog statusa


Stranica