Pregled aktivnosti - 28. ožujka 2021.

Pregled aktivnosti - 28. ožujka 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 90 djelatnika
 • izvid 1 lokacije u Novom Selištu za mogućnost postavljanja kontejnera sukladno popisu Stožera CZ
 • izdavanje opreme sa skladišta Pigik(7 kreveta, 8 madraca, 2 jastučnice, 8 jastuka, 2 plahte i 1 vreća za spavanje) 
 • distribucija goriva za operativne snage (ukupno 1567 litara diesela, od čega 41 litra za HCK Slavonski Brod, 61 litra za HCK Ilok, 624 litre za šator u ŠRC Banovac, 105 litara za HCK Petrinja, Vatrogasna ulica, 500 litara za bazu Pigik i 236 litara za vozila HCK-a) 

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 5 vatrogasaca s 2 vatrogasna vozila
 • provedene 4 intervencije uklanjanja oštećenih dimnjaka, sanacije krovišta i izvida po dojavama te drugih zadaća 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 3 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u bazi operacije Pigik u Petrinji

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 50 djelatnika i volontera
 • aktivnosti potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno je 0,3 tona hrane, 52 litre vode i 162 topla obroka za operativne snage
 • podijeljeno 300 paketa za djecu
 • pruženo 10 usluga psihosocijalne pomoći

HRVATSKA POLICIJA
Angažirano 112 policijskih službenika i 44 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica
 • provedba zadaća usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • angažirane 44 policijske ophodnje
 • kontrolirano 225 osoba, 37 teretnih i 188 osobnih vozila

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 57 pripadnika HV s 2 teretna/specijalna vozila i 2 kombi-vozila
 • popuna gorivom civilnih institucija, obilazak ekspedicijskog kampa i agregata
 • istovar, postavljanje i premještanje stambenih kontejnera u poslovnoj zoni Lekenik
 • u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ smješteno 17 civilnih osoba s područja pogođenog potresom

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • pregledano 45 objekata
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 40.566 prijava štete, a ukupno su pregledana 37.772 objekta (93,11%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4573 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8147 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) su 25.052 objekta
 • završen je prvi pregled svih prijavljenih objekata na pogođenom području, dok se ostale prijave odnose na ponovne preglede


Stranica