Pregled aktivnosti - 26. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 26. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
  • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata (448)
  • nije bilo promjena u broju zaprimljenih zahtjeva za obnovu (9.203)
  • nije bilo promjene u broju zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (7.403)  
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu (94)
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata (366), kao ni u broju trenutno otvorenih gradilišta (13)  

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirana 4 vatrogasca s 4 vatrogasna vozila
  • provedene 4 vatrogasne intervencije prijevoza vode na području Grada Petrinje

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
  • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKA POLICIJA
  • angažirana 31 policijska ophodnja na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 3 pripadnika HV-a s 1 auto-cisternom za gorivo
  • provedena je popuna gorivom OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak te opskrba gorivom stacionarnih i pokretnih agregata na području Sisačko-moslavačke županije


Stranica