Pregled aktivnosti - 28. srpnja 2021.

Pregled aktivnosti - 28. srpnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 85 djelatnika
 • isporučeno 1147 litara goriva u bazu Lekenik
 • isporučeno 2358 toplih i 20 hladnih obroka
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 7 zahtjeva za obnovom (3035), ured u Sisku zaprimio je 2 zahtjeva (1017), ured u Glini nije zaprimio zahtjeve (778); ukupno 8895
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjena u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7113
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je za nekonstrukcijsku obnovu do sada projektantima dodijelio 1386 objekata, obilazak i snimanje oštećenja provedeno je na 1089 obiteljskih kuća, izrađena su 752 elaborata za sanaciju, radovi se izvode na 420 obiteljskih kuća, završeni su radovi na 222 obiteljske kuće
 • nije bilo promjena u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • do sada je na pogođenom području uklonjeno 245, u tijeku je uklanjanje na 15 lokacija
  • Stožer CZ RH do sada je donio 104 odluke o uklanjanju zgrada, ostale odluke donesene su na razini lokalnih jedinica samouprave
  • nije bilo promjena u broju pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (ukupno 84), kao ni u broju pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (ukupno 50)
 • nije bilo promjena u izdavanju verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 340

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 8 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila
 • provedeno 5 vatrogasnih intervencija: 3 na prijevozu vode i 2 na dostavi klima uređaja za stambene kontejnere na području Grada Petrinje 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
 • Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 75 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,8 tona hrane i 1140 litara vode
 • pruženo 60 usluga psihosocijalne podrške
 • provedena je asanacija bunara na 4 lokacije na području GDCK Glina; ukupno 372

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirana je 41 policijska ophodnja poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 8 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
 • popuna gorivom agregata za šatore u OB „Dr. Ivo Pedišić“, Sisak 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nije bilo evidentiranih pregleda objekata   
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljene 41.344 prijave štete, a ukupno su pregledana 39.344 objekta (95,16%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4777 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8498 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.069 objekata


Stranica