Pregled aktivnosti - 16. siječnja 2021.

Pregled aktivnosti - 16. siječnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
 • opremanje gospodarstva i građana s – obiđeno i opremljeno 28 kontejnera i 18 mobilnih kućica, dostavljeno 8 šatora (francuskih) i oprema za zbrinjavanje za 30 osoba (ukupno dostavljeno: 44 kreveta, 30 deka, 28 vreća za spavanje, 9 grijalica)
 • pregled 30 lokacija sukladno popisu Stožera CZ, te pratnja i prijevoz 22 kontejnera (Mošćenica 1, Petrinja 18, Glina 3)
 • postavljena su 3 kemijska WC-a (poslovna zona Lekenik 1 i Petrinja 2)
 • postavljen je 1 šator (talijanski) za potrebe rada u poslovnoj zoni Lekenik
 • na održavanje baze operacije potrošeno je 864 litara goriva za grijanje kampa na Pigiku, za robne zalihe u Lekeniku te za šator za podjelu hrane u Petrinji
 • skladišni šator površine 900 m2 u bazi Pigik je u funkciji, a koristit će ga  HCK i DIP CZ
 • istovaren je kamion s 290 drvenih podnica i njihovo postavljanje za potrebe skladišnog šatora
 • izvršeno je preseljenje opreme iz skladišta Glina u skladište Pigik (grijalice, deke vreće za spavanje)
 • mobilizirane su 4 tvrtke za prijevoz kontejnera i mobilnih kućica i 1 tvrtka za najam šatora za prehranu na lokaciji ŠRC Banovac. Podnesen je zahtjev za mobilizaciju 1 tvrtke s dizalicama za rad na visinama (sanacija krovišta i dimnjaka)
 • na zadaćama je angažirano 66 djelatnika

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
 • izvršeno je 507 intervencija na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života prema sljedećim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ):
  • VOZ Petrinja: 41 vatrogasac s 12 vatrogasnih vozila; 49 intervencija
  • VOZ Sisak: 63 vatrogasca s 18 vatrogasnih vozila; 62 intervencije
  • VOZ Glina: 136 vatrogasaca s 40 vatrogasnih vozila; 396 intervencija
 • ukupno je bilo angažirano 240 vatrogasaca i 70 vozila

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
 • izvršene su ukupno 163 zadaće na 68 lokacija, od čega:
 • 22 zadaće na visinskim radovima, krovovima i dimnjacima, te 141 ostala zadaća (opskrba hranom, vodom, lijekovima, grijalicama i ostalim potrepštinama)
 • nastavljeno je s provedbom snimanja šireg područja pogođenog potresom (Sisak, Petrinja i Glina)
 • ukupno je angažirano 70 članova HGSS-a iz 14 stanica, uz uporabu 4 zapovjedna i 23 interventna vozila

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
 • aktivnosti  potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i  Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno je 17,23 tona hrane, 5.792 litara vode, 6.526 toplih obroka za stanovništvo i 1.501 obroka za operativne snage na terenu
 • podijeljeno je 99 grijalica
 • provedeno je 209 usluga psihosocijalne pomoći
 • posjećeno je 58 sela i zaselaka
 • služba traženja evidentirala je 2.760 osoba, od čega 499 na potresu pogođenom području te 2.045 u drugim dijelovima RH (u tijeku utvrđivanja lokacije za 216 osoba, koje se premještaju s lokacije na lokaciju)
 • u zadaćama je ukupno sudjelovalo 230 djelatnika i volontera

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano je 74 policijskih ophodnji poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • izvršene su 4 pratnje konvoja i 1 osiguranje štićene osobe
 • postavljeno je 10 kontrolnih policijskih punktova
 • kontrolirano je 218 osobnih vozila te utvrđeno 55 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • kontrolirano je 45 teretnih vozila vezano uz sprečavanje nezakonitog prijevoza stoke, nisu utvrđene kažnjive radnje
 • ukupno je kontrolirano 297 osoba
 • ukupno je bio angažirano 218 policijskih službenika i 86 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica

HRVATSKA VOJSKA
 • u aktivnostima je sudjelovalo 289 pripadnika, 9 inženjerijskih strojeva i kamiona, 18 teretnih/specijalnih vozila, 14 terenska vozila/osobno, 4 kombi vozila, 3 labudice te 2 viličara
 • aktivnosti potpore provedene na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Lekenik
 • provedba terenskih izviđanja stanja i potreba lokalnog stanovništva, te koordinacija potreba sa Stožerom civilne zaštite (područje Banovine)
 • istovar, prijevoz i postavljanje stambenih kontejnera i kućica na lokacijama u Lekeniku (gospodarska zona), Petrinji (Pigik), Glini, Luščanima, Maloj Gorici i Gornjoj Mlinogi
 • priprema i ravnanje terena za postavljanje stambenih kontejnera u Glini
 • ispopomoć Hrvatskom Crvenom križu prilikom pripreme i podjele hrane te humanitarne pomoći u Petrinji 
 • provedeno je izmještanje stvari štićenika Doma umirovljenika u Petrinji

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • prijavljeno je za pregled novih 1725 objekata, od kojih je pregledano 1163 objekta
 • do sada zaprimljeno je 46675 prijava štete, a ukupno pregledano 20943 objekta (44,87%).
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 2575 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 4320 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 12128 objekata, te 1920 objekata nepoznatog statusa


Stranica