Pregled aktivnosti - 24. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 24. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • isporučena 2273 topla i 4515 hladnih obroka
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 3 nova zahtjeva za obnovu (3219), ured u Sisku zaprimio je 3 nova zahtjeva (1085), ured u Glini zaprimio je 3 nova zahtjeva (834); ukupno 9203
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • zaprimljeno je 38 novih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (ukupno 7403)  (Sisačko-moslavačka županija - 6.762, Karlovačka županija - 477, Zagrebačka županija - 164)
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dodijelio je 1699 objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu, od kojih su 503 sporna, izrađeno je 960 elaborata za sanaciju, radovi se izvode na 159 obiteljskih kuća (ukupno dosad 711), a dovršeni su na 552 obiteljske kuće. Ukupno su ugovoreni radovi u vrijednosti od 96.037.402,12 kn (120.046.752,65 kn s PDV-om)), do sada je utrošeno 13.388.541,21 kn (16.735.676,52 kn s PDV-om), prosječni troškovi po obiteljskoj kući su 35.200,00 kn (44.000,00 kn s PDV-om) 
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • na pogođenom području dosad uklonjeno 366 objekata (Petrinja - 166, Glina - 62, Sisak - 36, Donji Kukuruzari - 19, Lekenik - 20, Martinska Ves - 6, Hrvatska Kostajnica - 8, Hrvatska Dubica - 8, Majur - 23, Jasenovac - 2, Kravarsko - 7, Topusko - 2, Dvor - 5, Sunja - 2) (poslovni objekt - 37, stambeno-poslovni - 24, višestambeni - 11, obiteljska kuća - 245, javni - 20, sakralni - 3, gospodarski - 17, pomoćni - 9)
  • otvoreno je ukupno 13 gradilišta za uklanjanje objekata u SMŽ, od kojih na 12 rade  mobilizirani subjekti (Petrinja - 9, Sisak - 3), a 1 gradilište je otvorio Državni inspektorat RH (Petrinja - 1)
  • Stožer CZ RH donio je 9 novih odluka za uklanjanje objekata (ukupno 227), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nie bilo promjene u izdavanju verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (404)

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 38 vatrogasaca s 21 vatrogasnim vozilom
 • provedeno 20 vatrogasnih intervencija: 1 sanacija krovišta i 2 izvida na području Grada Siska, 4 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 13 prijevoza vode na području Grada Gline

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 66 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 0,5 tona hrane i 255 litara vode
 • pruženo 28 usluga psihosocijalne podrške
 • provedena asanacija bunara na 8 lokacija: 3 na području GDCK Petrinja i  5 na području GDCK Glina (ukupno 617)

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirana je 31 policijska ophodnja poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 3 pripadnika HV-a s 1 auto-cisternom za gorivo 
 • popuna gorivom OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na stanje 20. rujna pregledano je 19 objekata (16 na pogođenom području)   
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.530 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.536 objekata (95,18%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4819 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 8573 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) su 26.144 objekta


Stranica