Pregled aktivnosti - 27. siječnja 2022.

Pregled aktivnosti - 27. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe


OBNOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirana 66 djelatnika
  • provedeno geolociranje 17 mobilnih stambenih jedinica
  • distribuirano 500 litara diesel goriva za potrebe HCK Glina 
 
HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirana 2 vatrogasca s 1 vatrogasnim vozilom  
  • provedena 1 sanacija dimnjaka na području Siska
 
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 65 djelatnika i volontera
  • podijeljeno 0,81 tona hrane i 500 litara vode
  • pružena 31 usluga psihosocijalne podrške
 
HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 2 pripadnika OS RH s 1 auto cisternom za gorivo
  • popune gorivom za potrebe Hrvatskoga Crvenog križa Glina 
 
Aktivnosti obnove na Banovini (pregled)


Stranica