Pregled aktivnosti - 11. listopada 2021.

Pregled aktivnosti - 11. listopada 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 68 djelatnika
 • isporučeno 917 toplih i 15 hladnih obroka
 • provedeno geolociranje 9 mobilnih stambenih jedinica
 • izdavanje robe sa skladišta Lekenik
 • distribuirano 1.727 litara diesel goriva za potrebe HCK Glina, HCK Sisak i bazu Lekenik
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 5 novih zahtjeva za obnovu (3.254), ured u Sisku nije zaprimio nove zahtjeve (1.105), ured u Glini nije zaprimio nove zahtjeve (839) (sveukupno 9.263)

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 10 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila
 • provedene 4 vatrogasne intervencije: 1 izvid i 1 sanacija krovišta na području Siska te 1 izvid i 1 sanacija krovišta na području Petrinje  

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 72 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,8 tona hrane i 1.110 litara vode
 • pruženo 8 usluga psihosocijalne podrške
 • provedena asanacija bunara na 2 lokacije na području GDCK Sisak (ukupno 693)

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 3 pripadnika HV-a s 1 auto-cisternom za gorivo 
 • provedena je opskrba gorivom na 5 lokacija u Petrinji za potrebe Civilne zaštite

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na stanje 7. listopada pregledana su 3 objekta (2 na pogođenom području)   
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljena 41.581 prijava štete,  a ukupno je pregledano 39.587 objekata (95,20%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4.825 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 8.592 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.170 objekata


Stranica