Vlada RH financirat će najamninu za zamjenski stan stradalima u potresu

Vlada RH financirat će najamninu za zamjenski stan stradalima u potresu

Vlada RH je donijela Odluku o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima u Gradu Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj, Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji.

Cilj je, naime, da se privremeno stambeno zbrinu osobe koje nemaju osiguran drugi smještaj nakon razornih potresa s kraja prošle godine; nekretnine su im označene oznakom N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja).

Korisnici financiranja najamnine su vlasnici obiteljskih kuća, stanova i zaštićeni najmoprimci, srodnici u pravoj liniji tih osoba, a koji su stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u oštećenim nekretninama.

Površina zamjenskog stana može iznositi do 35 metara četvornih za jednu osobu, odnosno 10 metara četvornih za svaku dodatnu osobu iz kućanstva, ali ne više od površine stana ili kuće u vlasništvu koja nije pogodna za stanovanje.

"Iznos najamnine po metru četvornom, sukladno površinama određenim prema broju članova kućanstva koji će se financirati iznosi 70 kuna," rekao je ministar Horvat.

Do 1. ožujka 2022. godine produljuje se i važenje Odluke, donesene u svibnju prošle godine, a nakon potresa od 22. ožujka, o financiranju najamnine za zamjensku nekretninu.

Razlog su novonastale štete uzrokovane potresima iz prosinca, te činjenica da na područjima koja su bila pogođena potresom 22. ožujka prošle godine obnova neće biti završena do 1. rujna ove godine, do kada je bilo predviđeno financiranje najamnine za zamjensku nekretninu.

Vlada je na sjednici zaključkom utvrdila i da će MUP financirati troškove fizičkih i pravnih osoba koje su mobilizirane nalogom Ministarstva unutarnjih poslova - Ravnateljstva civilne zaštite radi provedbe mjera otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, a troškovi nabave roba financirat će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – Ravnateljstvo za robne zalihe.

MUP i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Vlada je zadužila da podatke o nastalim i planiranim troškovima dostavljaju Ministarstvu financija koje je, pak, zadužila da nakon toga osigura preduvjete za njihovo podmirenje.

Stranica