Aktivnosti Ministarstva poljoprivrede na potresom stradaloj Banovini

Aktivnosti Ministarstva poljoprivrede na potresom stradaloj Banovini

Kroz nazočnost na terenu na potresom stradalom području, Ministarstvo poljoprivrede, kao jedna od sastavnica Stožera Civilne zaštite, u proteklih 13 mjeseci realizirana je višestruka korist stradalim poljoprivrednicima.

U prvim tjednima nakon potresa 2021. godine isplaćena su, uz najavljenih 35 milijuna kuna izravnih plaćanja, i sredstva koja se odnose na područja s prirodnim ograničenjima i na mjere koje obuhvaćaju plaćanja za tradicijske i izvorne pasmine, ukupno 94 milijuna kuna.
 
Objavljena su tri pojednostavljena i ubrzana natječaja iz Programa ruralnog razvoja za obnovu proizvodnih potencijala te je stavljeno na raspolaganje ukupno 240 milijuna kuna. Djelarnici ministarstva su obilaskom terena sačinili 421 zapisnik o verifikaciji šteta ,a na prva dva natječaja zaprimljena je 171 prijava, zatražena je vrijednost potpore veća od 76 milijuna kuna, a prijave za treći natječaj službeno se zaprimaju od 28. siječnja 2022. Do sada su izdane 73 odluke o dodjeli potpore namijenjene obnovi poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala na Banovini, započeto je i s isplatama sredstava. Najveći broj prijava tijekom prva dva natječaja bio je vezan uz stradalu stoku i mehanizaciju, a na 13. natječaj koji je u tijeku javljat će se  najveći broj poljoprivrednika za stopostotnu potporu za izgradnju/rekonstrukciju stradalih objekata, Naime, uz brojne hitne mjere pomoći, Ministarstvo poljoprivrede je nakon potresa otvorilo prilagođene i pojednostavljene natječaje koji su poljoprivrednicima omogućavali brzu prijavu nastale štete, a omogućene su prijave i korisnicima koji nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika.
 
Kreiran je i jamstveni program u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, koji osigurava isplatu predujma poljoprivrednicima, a garancija se može opravdati sve do zadnje rate, što značajno olakšava zatvaranje financijske konstrukcije projekta.
 
Temeljem  Programa dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije do 100% iznosa prihvatljivog troška stavljeno je na raspolaganje 10 milijuna kuna, a doneseno je 11 odluka o dodjeli potpora, u ukupnom iznosu većem od 5,1 milijun kuna. U Sisačko-moslavačkoj županiji te dijelu Zagrebačke županije, kao i kod privremenih posjednika izmještenih životinja, određena je provedba mjera preventivnog cijepljenja i mjere liječenja životinja na teret Državnog proračuna. Po obje osnove zaprimljeno je računa u iznosu od gotovo 7 milijuna kuna. Također, Vlada RH je donijela Odluku kojom je dala suglasnost Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje šteta od potresa koja uključuje nabavu 621.500 kilograma stočne hrane u vrijednosti 1,5 milijuna kuna.
 
Mjesecima poslije potresa djelatnici Ministarstva i HAPIH-a su bili na terenu i kontaktirali s ukupno oko 4.575 PG-a, pri čemu je s njih više od 2.000 ostvaren i neposredni kontakt obilaskom gospodarstva. Izmješteni su uredi Ministarstva u Petrinju i Glinu, osigurana su i vođena skladišta stočne hrane putem kojih je dodijeljeno više od 3.100 tona iste poljoprivrednicima u potrebi, 13.681 pojedinačnih izdavanja hrane koja se dijelila za potrebe 2200 različitih PG-ova, kao i premještaj stoke na druge lokacije za 306 grla te je uspostavljen sustav posredovanja za otkup domaćih proizvoda poljoprivrednika u potrebi po poštenim tržišnim cijenama, pri čemu je ukupno posredovano u prodaji 259 grla svih vrsta i kategorija stoke. Također, organizirane su donacije rasplodnih životinja na potresom pogođena područja. Sve navedene aktivnosti rezultirale su povećanjem broja grla stoke na području Sisačko-moslavačke županije za više od 2.900 jedinki u razdoblju od 1.12.2020 do 1.1.2022.
 
Gore navedene činjenice ponovo navodimo kako bi demantirali u medijima ovih dana objavljene izjave pojedinih stradalih poljoprivrednika kako „država još ništa nije pomogla“, a upravo je pregledom naše evidencije utvrđeno kako su isti redovno dobivali stočnu hranu za svoju stoku, odnosno kako su također korisnici i ostalih mjera potpore koje je Ministarstvo poljoprivrede do sada osiguralo za poljoprivrednike s ovog područja, ali i mjera koje će biti dodatno usmjerene prema stradalom području.


Stranica