Pregled aktivnosti - 18. veljače 2021.

Pregled aktivnosti - 18. veljače 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 70 djelatnika
 • pregled 25 lokacija za postavljanje kontejnera sukladno popisu Stožera CZ
 • pratnja i prijevoz 5 kontejnera (Sisak - 2, Petrinja - 3) 
 • logistička potpora u zaprimanju i otpremi kontejnera u poslovnoj zoni Lekenik
 • izdavanje robe i elektromaterijala sa skladišta Pigik (19 kreveta, 32 madraca, 16 vreća za spavanje)
 • distribucija goriva za operativne snage (ukupno je utrošeno 793 litara diesela, od toga 400 za kuhinju ŠRC Banovac u Glini, 68 litara za šator za podjelu hrane u Petrinji i 325 litara za HCK)
 • prikupljeno 337 zahtjeva za uklanjanje objekata na području pogođenom potresom:
  • 304 Sisačko-moslavačka županija
  • 9 Zagrebačka županija
  • 24 Karlovačka županija
 • na električnu energiju priključeno ukupno 1758 mobilnih jedinica

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 40 vatrogasaca s 13 vatrogasnih vozila 
 • provedene 54 intervencije na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crjepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugim zadaćama u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života u vatrogasnim operativnim zonama Petrinja, Sisak i Glina

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • provedeno 5 zadaća izvida stanja u vezi s distribucijom hrane i potrepština na 5 lokacija u okolici Petrinje i Gline

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 187 djelatnika i volontera
 • aktivnosti potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno 1,88 tona hrane, 3906 litara vode, 6306 toplih obroka za stanovništvo i 491 obrok za operativne snage na terenu
 • pruženo 128 usluga psihosocijalne pomoći
 • posjećena 43 mjesta
 • služba traženja evidentirala ukupno 3565 osoba koje su napustile mjesto stanovanja, od toga je 409 osoba privremeno smješteno na potresom pogođenom području, a 2849 u drugim dijelovima RH; u tijeku utvrđivanje lokacije za 307 osoba

HRVATSKA POLICIJA
Angažirano 155 policijskih službenika i 57 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica
 • angažirano 57 policijskih ophodnji poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • kontrolirana 33 teretna vozila na sprečavanju nezakonitog prijevoza stoke, nisu utvrđene kažnjive radnje
 • kontrolirano je 190 osobnih vozila te je utvrđeno 95 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • kontrolirane 242 osobe

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 114 pripadnika HV s 9 inženjerijskih strojeva, 6 teretnih/specijalnih vozila, 2 terenska/osobna vozila, 2 kombi vozila i 4 vozila za manipulaciju teretom 
 • nadopuna gorivom, servis agregata i inženjerijskih strojeva, opskrba gorivom i obilazak postavljenih šatora HV na području Siska, Petrinje, Hrastovice i Gline
 • izviđanje lokacija za postavljanje kontejnera i mobilnih kućica u Sisku (2) i Petrinji (3)
 • prijevoz i postavljanje stambenog kontejnera u Sisku
 • istovar, prijevoz, postavljanje i premještanje stambenih kontejnera i kućica u poslovnoj zoni Lekenik
 • čišćenje ulica od zaostalog građevinskog materijala u Petrinji
 • priprema prilaznih puteva i platoa za montažne kuće na području Hrvatske Kostajnice, Stubalj (Kostajnički Majur) 
 • ispomoć Hrvatskom Crvenom križu i volonterima prilikom podjele humanitarne pomoći na području Petrinje
 • u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ smještene 84 civilne osobe s područja pogođenog potresom

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • primljeno 110 prijava štete, pregledano 528 objekata
 • ukupno do sada zaprimljeno 47.819 prijava štete, a ukupno pregledana 32.054 objekta (67,03%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 3912 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 6995 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 21.147 objekata


Stranica