Obnovljeno više od 1.800 kuća

Obnovljeno više od 1.800 kuća

Na današnjoj sjednici Stožera CZ u Petrinji iznijeti su novi podaci o tijeku obnove nakon potresa na Banovini.

Do sada je obnovljeno 1.195 obiteljskih kuća u tijeku su radovi na još 1.084. U modelu samoobnove završeno je 625 kuća.
 
Ukupno je u nekonstrukcijskoj obnovi ugovoreno još 4.200 objekata što pored obnovljenih i onih u postupku čini 77 % tog oblika obnove, što provodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
 
Nakon odabira izvoditelja radova za gradnju novih obiteljskih kuća, idući tjedan potpisat će se ugovori za gradnju prvih 30 kuća. Paralelno s tim otvorit će se ponude za gradnju još 30 i raspisati natječaj za dodatnih 30 kuća do kraja siječnja.
 
Još jednom su pozvani gradonačelnici i načelnici na aktivno sudjelovanje u prioritetnom odabiru za gradnju kuća obzirom da najbolje poznaju potrebe svoga stanovništva.
 
Ministarstvo graditeljstva,prostornog uređenja i državne imovine do sada je na Banovini izdalo 450 Odluka o pravu na gradnju zamjenskih kuća.
 
Idući ponedjeljak, 24.siječnja, otvaraju se ponude za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, njih ukupno 1.200 čime će krenuti i taj oblik obnove objekata.
 
Do kraja siječnja raspisat će se i natječaji za gradnju dodatnih 10 višestambenih zgrada i to 4 u Petrinji, 4 u Glini i 2 u Topuskom. U ožujku će biti raspisan natječaj za još 12 višestambenih objekata.
 
Što se tiče uklanjanja objekata do sada je 462 objekta uklonjeno, a na još 5 lokacija traju uklanjanja.
 
Opskrba hranom i vodom kontinuirana je kao i svi drugi oblici pružanja potpore stanovništvu na Banovini.


Stranica