Pregled aktivnosti - 27. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 27. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 68 djelatnika
 • isporučena 2.273 topla i 15 hladnih obroka
 • provedeno geolociranje  40 mobilnih stambenih jedinica
 • izdano 586 litara diesel goriva za potrebe HCK-a Glina
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 4 nova zahtjeva za obnovu (3.223), ured u Sisku nije zaprimio nove zahtjeve (1.085), ured u Glini zaprimio je 1 novi zahtjev (835) (sveukupno 9.208)
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu (94)
  • zaprimljena su 3 novih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (ukupno 7.406)  (Sisačko-moslavačka županija - 6.765, Karlovačka županija - 477, Zagrebačka županija - 164)
   • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1.699), broju izrađenih elaborata za sanaciju (960), broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (159) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (552)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata (448)
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata (366), kao ni u broju trenutno otvorenih gradilišta (13)  
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (227), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nie bilo promjene u izdavanju verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (404)

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 5 vatrogasaca s 4 vatrogasna vozila
provedene 4 vatrogasne intervencije: 1 izvid i 1 uklanjanje dimnjaka na području Grada Siska te 2 prijevoza vode na području Grada Petrinje

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 67 djelatnika i volontera
 • podijeljena 1,1 tona hrane i 953 litre vode
 • pruženo 25 usluga psihosocijalne podrške
 • provedena asanacija bunara na 6 lokacija, od čega 3 na području GDCK Sisak i 3 na području GDCK Glina (ukupno 623)

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 37 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 3 pripadnika HV-a s 1 auto-cisternom za gorivo 
 • provedena je popuna gorivom OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak te opskrba gorivom stacionarnih i pokretnih agregata na području Sisačko-moslavačke županije

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na stanje 24. rujna pregledana su 3 objekta (1 na pogođenom području)   
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljena 41.531 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.537 objekata (95,18%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4.819 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 8.573 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.145 objekata


Stranica