Pregled aktivnosti - 6. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 6. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • isporučena 2203 topla i 15 hladnih obroka
 • provedeno geolociranje 10 mobilnih stambenih jedinica
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 3 nova zahtjeva za obnovu (3157), ured u Sisku zaprimio je 2 nova zahtjeva (1051), ured u Glini zaprimio je 2 nova zahtjeva (820); ukupno 9093
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7326
   • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1528), broju izrađenih elaborata za sanaciju (874), broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (614) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (428)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata na pogođenom području (306) ni u broju trenutno otvorenih gradilišta (48)
  • nije bilo novih odluka Stožera CZ RH vezano uz uklanjanje zgrada (ukupno 198)
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjene u broju izdanih verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala; ukupno 384

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 18 vatrogasaca s 18 vatrogasnih vozila
 • provedeno 18 vatrogasnih intervencija: 2 izvida dimnjaka na području Grada Siska, 4 prijevoza vode na području Grada Petrinje, 11 prijevoza vode na području Grada Gline i 1 sanacija dimnjaka na području Općine Hrvatska Dubica 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 67 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,7 tona hrane i 991 litra vode
 • pružene 22 usluge psihosocijalne podrške
 • provedena asanacija bunara na 9 lokacija, od čega 5 na području GDCK Glina i 4 na području GDCK Sisak; ukupno 507

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirane su34 policijske ophodnje na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 4 pripadnika HV-a s 1 auto-cisternom za gorivo i 1 teretnim vozilom za prijevoz opasnih tvari
 • popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na stanje 3. rujna pregledano je 6 objekata (2 na pogođenom području)   
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljeno 41.470 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.476 objekata (95,18%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4805 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8550 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.121 objekt


Stranica