Pregled aktivnosti - 29. srpnja 2021.

Pregled aktivnosti - 29. srpnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirana 82 djelatnika
 • izdavanje 2234 litara goriva za operativne snage
 • isporučeno 2358 toplih i 20 hladnih obroka
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 3 zahtjeva za obnovom (3.038), ured u Sisku nije zaprimio zahtjeve (1017), ured u Glini nije zaprimio zahtjeve (778); ukupno 8898
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjena u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7113
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je za nekonstrukcijsku obnovu do sada projektantima dodijelio 1386 objekata, obilazak i snimanje oštećenja provedeno je na 1089 obiteljskih kuća, izrađena su 752 elaborata za sanaciju, radovi se izvode na 420 obiteljskih kuća, završeni su radovi na 222 obiteljske kuće
 • nije bilo promjena u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata na pogođenom području (ukupno 245), kao ni u broju otvorenih gradilišta (trenutno 15)
  • nije bilo promjena u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (ukupno 85), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjena u broju pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (ukupno 84), kao ni u broju pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (ukupno 50)
 • nije bilo promjena u izdavanju verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 340

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 8 vatrogasaca s 4 vatrogasna vozila
 • provedene 4 intervencije: 1 prijevoz vode na području Grada Petrinje, 1 uklanjanje dimnjaka i 1 izvid na području Grada Siska, te 1 prijevoz vode na području Grada Gline

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 78 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,2 tone hrane i 903 litre vode
 • pruženo 37 usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 5 lokacija na području GDCK Glina; ukupno 377

HRVATSKA POLICIJA
angažirane su 42 policijske ophodnje na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 9 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
 • popuna gorivom za šatore u OB „Dr. Ivo Pedišić“, Sisak 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nije bilo evidentiranih pregleda objekata   
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljene 41.344 prijave štete, a ukupno su pregledana 39.344 objekta (95,16%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4777 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8498 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.069 objekata


Stranica