Poziv gradovima i općinama da ne izostave potrebite za hranom

Poziv gradovima i općinama da ne izostave potrebite za hranom

Poziv općinama i gradovima da preispitaju potreban broj obroka

Stožer civilne zaštite za sanaciju posljedica razornog potresa još jednom poziva gradove i općine da u provedbi osiguranja i podjele toplih obroka za stanovništvo na potresom pogođenom području gdje Vlada Republike Hrvatske osigurava potrebna financijska sredstva, a Sisačko-moslavačka županija provodi tu aktivnost, preispitaju potreban broj obroka kako nitko tko nije u mogućnosti pripremati hranu ne bi ostao bez toplog obroka.

Do sada je spremljeno i podijeljeno više od milijun i 400 tisuća toplih obroka za što je Vlada RH izdvojila gotovo 32 milijuna kuna

Naglašavamo potrebu stalnog ažuriranja podataka o broju toplih obroka koje je potrebno osigurati, bilo da se radi o njihovom povećanju ili smanjenju uvažavajući socijalni, zdravstveni ili stambeni status.

Stranica