Pregled aktivnosti - 26. lipnja 2021.

Pregled aktivnosti - 26. lipnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 76 djelatnika
 • podjela 22 prijenosna klima uređaja krajnjim korisnicima
 • provedeno 18 geolociranja mobilnih stambenih jedinica; ukupno 2584
 • nije bilo zaprimanja novih zahtjeva za obnovu; ukupno 8679
  • nije bilo promjena u zaprimanju zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 6823
  • nije bilo promjena u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 39
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje organizirao je do sada izvođenje radova na 150 obiteljskih kuća, završeni su radovi na 70 obiteljskih kuća
 • nije bilo promjena u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo novih uklanjanja objekata na pogođenom području (ukupno 147) ni otvaranja novih gradilišta (ukupno 14) 
  • nije bilo promjena u broju donesenih odluka Stožera CZ RH o uklanjanju zgrada (ukupno 69), ostale odluke donesene su na razini lokalnih jedinica samouprave
  • nije bilo promjena u broju pribavljenih elaborata za objekte čiji ostatci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi (ukupno 48), kao ni u broju osiguranih usluga nadzora nad uklanjanjem zgrada (ukupno 12)
 • nije bilo novih izdavanja verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 297

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano je 6 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila 
 • provedene 3 vatrogasne intervencije, od čega 2 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 1 prijevoz vode na području Grada Gline  

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano je 38 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • pregledana 3 objekta (0 na pogođenom području) 
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljene 41.292 prijave štete, a ukupno je pregledano 39.285 objekata (95,13%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4761 objekt, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8489 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.035 objekata


Stranica