Pregled aktivnosti - 2. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 2. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • isporučena 2203 topla i 15 hladnih obroka
 • provedeno geolociranje 14 mobilnih stambenih jedinica
 • distribucija 1722 litre diesel goriva za potrebe HCK-a Glina i baze Lekenik 
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 4 nova zahtjeva (3148), ured u Sisku zaprimio je 4 nova zahtjeva (1049), ured u Glini zaprimio je 2 nova zahtjeva (818); ukupno 9080
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7271
  • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1436), broju izrađenih elaborata za sanaciju (870), broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (587) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (400)  
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata na pogođenom području; ukupno 295, otvoreno 59 gradilišta za uklanjanje objekata
  • nije bilo novih odluka Stožera CZ RH vezano uz uklanjanje zgrada (ukupno 198)
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjene u broju izdanih verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala; ukupno 384

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 13 vatrogasaca s 13 vatrogasnih vozila
 • provedeno 13 vatrogasnih intervencija: 4 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 9 prijevoza vode na području Grada Gline

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 68 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,67 tona hrane i 1059 litara vode
 • pruženo 18 usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 5 lokacija na području GDCK Petrinja; ukupno 493

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirane 34 policijske ophodnje na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 9 pripadnika HV-a s 1 auto cisternom za gorivo i 1 teretnim vozilom za prijevoz opasnih tvari 
 • popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nije bilo evidentiranih pregleda objekata    
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljena 41.451 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.457 objekata (95,18%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4798 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 8542 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.117 objekata


Stranica