Pregled aktivnosti - 27. rujna 2022.

Pregled aktivnosti - 27. rujna 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

OBNOVA
  • u programu uklanjanja i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća nalazi se 236 kuća, potpisano je 95 izjava o odabiru zamjenske/tipske kuće, radovi se izvode na 111 kuća (88  izgradnja, 23 uklanjanje); završene su/novoizgrađene 4 kuće
  • primljeno je 46 odluka za konstrukcijsku samoobnovu
  • aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa u razdoblju od 19. - 23. rujna 2022:
    • podijeljeno je 5,5 tona hrane i 1.602 litre vode
    • pruženo je 198 usluga psihosocijalne podrške 
    • provedena je asanacija bunara na 12 lokacija, od čega 7 na području GDCK Glina i 5 na području Petrinje


Stranica