Pregled aktivnosti - 23. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 23. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • isporučena 2273 topla i 15 hladnih obroka
 • provedeno geolocoianje 16 mobilnih stambenih jedinica
 • distribucija 4111 litara diesel goriva za potrebe HCK-a Glina, HCK Sisak i bazu Lekenik
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 3 nova zahtjeva za obnovu (3216), ured u Sisku zaprimio je 3 nova zahtjeva (1082), ured u Glini zaprimio je 2 nova zahtjeva (831); ukupno 9194
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu, ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7365
   • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1554), broju izrađenih elaborata za sanaciju (926), broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (180) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (492)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata (362), kao ni u broju trenutno otvorenih gradilišta (14)  
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (218), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nie bilo promjene u izdavanju verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala; ukupno 404

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 30 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila
 • provedeno 15 vatrogasnih intervencija: 3 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 12 prijevoza vode na području Grada Gline

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 66 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,5 tona hrane i 1235 litara vode
 • pruženo 17 usluga psihosocijalne podrške
 • provedena asanacija bunara na 8 lokacija na području GDCK Petrinja; ukupno 609

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirane 34 policijske ophodnje poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 3 pripadnika HV-a s 1 auto-cisternom za gorivo 
 • provedena popuna gorivom OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nije bilo evidentiranih pregleda objekata 


Stranica