Pregled aktivnosti - 23. lipnja 2021.

Pregled aktivnosti - 23. lipnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 78 djelatnika
 • nije bilo novih geolociranja mobilnih stambenih jedinica; ukupno 2563
 • podjela 396 prijenosnih klima uređaja (171 uređaj predan je krajnjem korisniku, 108 uređaja predano je Stožeru CZ Glina, 50 uređaja predano je Stožeru CZ Sisak, a 67 uređaja odvezeno je u Hrvatsku Kostajnicu)
 • zaprimanje zahtjeva za obnovom u uredima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine:
  • Petrinja 4; ukupno 2916
  • Sisak 2; ukupno 956
  • Glina 2; ukupno 736
  • Hrvatska Kostajnica; ukupno 585
  • Lekenik; ukupno 295
  • mobilni uredi nisu zaprimili nove zahtjeve za obnovom; ukupno 3185
  • ukupno zaprimljeno 8673 zahtjev za obnovom
  • nije bilo promjena u zaprimanju zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 6823
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje organizirao je do sada izvođenje radova na 150 obiteljskih kuća, završeni su radovi na 70 obiteljskih kuća
  • nije bilo promjena u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 39
 • nije bilo promjena u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • do danas uklonjena 143 objekta na pogođenom području, u tijeku je uklanjanje 16 objekata
  • nije bilo promjena u broju donesenih odluka Stožera CZ RH o uklanjanju zgrada (ukupno 69), ostale odluke donesene su na razini lokalnih jedinica samouprave
  • nije bilo promjena u broju pribavljenih elaborata za objekte čiji ostatci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi (ukupno 48), kao ni u broju osiguranih usluga nadzora nad uklanjanjem zgrada (ukupno 12)
 • nije bilo promjena u broju izdanih verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 291 

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažiran 21 vatrogasac s 11 vatrogasnih vozila 
 • provedeno 11 vatrogasnih intervencija, od čega 6 prijevoza vode i cjelodnevni angažman 2 vatrogasne ekipe na podjeli klima uređaja za stambene kontejnere na području Grada Petrinje, te prijevoz vode i angažman 2 vatrogasne ekipe na podjeli klima uređaja za stambene kontejnere na području Grada Hrvatske Kostajnice 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 78 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 0,72 tona hrane, 690 litara vode, 4100 toplih obroka za stanovništvo i 13 za operativne snage
 • pruženo 40 usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 5 lokacija na području Gradskog društva Crvenog križa Glina; ukupno 273

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 45 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 
 • u mjestu Borojevići (Općina Donji Kukuruzari) evidentirana je još jedna urušna vrtača (rupa); ukupno 140 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 5 pripadnika HV-a s 2 radna stroja i 1 auto cisternom za gorivo
 • opskrba gorivom OB „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku i istovar klima uređaja u bazi operacije Pigik

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • pregledana 22 objekta (3 na pogođenom području) 
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljeno 41.288 prijava štete, a ukupno je pregledan 39.281 objekt (95,13%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4760 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8489 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) su 26.033 objekta


Stranica