Pregled aktivnosti - 23. prosinca 2021.

Pregled aktivnosti - 23. prosinca 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 66 djelatnika
  • provedeno geolociranje 7 mobilnih stambenih jedinica
  • izdavanje robe sa skladišta Lekenik
  • distribuirano 1.336 litara diesel goriva za potrebe HCK Glina i baze Lekenik 
 
HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 5 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila
  • provedeno 5 vatrogasnih intervencija prijevoza vode na području Petrinje
 
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažiran 71 djelatnik i volonter 
  • podijeljeno 1,7 tona hrane i 1.611 litara vode
  • pružene 194 usluge psihosocijalne podrške
 
HRVATSKA POLICIJA
  • na području mjesta Mečenčani zabilježene 2 nove urušne vrtače te su iste obilježene trakom. Ukupno evidentirana 151 vrtača.
 
HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 2 pripadnika OS RH s 1 auto cisternom za gorivo
  • popuna gorivom motornih vozila za potrebe Hrvatskog Crvenog križa i Civilne zaštite na području Gline i gospodarske zone Lekenik 


Stranica