Čišćenje bunara na potresom pogođenom području

Čišćenje bunara na potresom pogođenom području

Postupak čišćenja i dezinficiranja podzemnih izvora vode u Sisačko-moslavačkoj županiji, njih oko 400, planira se dovršiti do konca travnja.

U Sisačko-moslavačkoj županiji u tijeku je postupak čišćenja i dezinficiranja bunara. Projektom redovnog saniranja podzemnih izvora vode obuhvaćeno je oko 400 bunara na potresom pogođenom području.

Saniranje bunara provodi Hrvatski Crveni križ u suradnji s Ministarstvom zdravstva. Projektom je planirano očistiti i dezinficirati stotinjak bunara na tjedan. Na području Sisačko-moslavačke županije nisu rijetki zdenci koji služe kao glavni izvor vode u kućanstvima, iako se sustavno ne čiste. Zbog sastava tla, međutim, i u zdencima koji se redovito održavaju nakupljaju se nezanemarive količine mulja.

Razorni potres s kraja prošle godine i naknadni potresi slabije jakosti predstavljaju dodatni poticaj da se izvori podzemnih voda očiste i usklade sa zdravstvenim standardima o kakvoći vode za piće.

Ministarstvo zdravstva redovito provodi projekte čišćenja vode koju kućanstva koriste mimo utvrđenog sustava vodoopskrbe. Višemjesečni projekt čišćenja i dezinficiranja vode iz podzemnih izvora pokrenut je na čitavom prostoru Republike Hrvatske potkraj prošle godine, neovisno o prosinačkom potresu.

Na području Sisačko-moslavačke županije čišćenje zdenaca započelo je potkraj ožujka. Predviđa se da će prirodni izvori vode biti sanirani do kraja travnja. Nakon toga slijedi postupak analize kakvoće vode iz bunara na potresom pogođenom području.

Stranica