Pregled aktivnosti - 19. srpnja 2021.

Pregled aktivnosti - 19. srpnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 87 djelatnika
 • Ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 5 zahtjeva za obnovom (2997), ured u Sisku zaprimio 3 zahtjeva (1008), ured u Glini zaprimio je 1 zahtjev (770). Ukupno zaprimljeno 8840 zahtjeva.
  • Ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dostavio je 94 zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 91, Zagrebačka županija - 3)
  • Sisačko-moslavačka županija (SMŽ) zaprimila je 6457 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu, Karlovačka županija zaprimila je 474 zahtjeva, a Zagrebačka županija 164 zahtjeva; ukupno 7095
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je do sada projektantima dodijelio 1364 objekata, izrađeno je 646 elaborata, radovi se izvode na 319 obiteljskih kuća, završeni su radovi na 181 obiteljskoj kući
 • nije bilo promjena u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata na pogođenom području (ukupno 195), kao ni u broju otvorenih gradilišta (trenutno 32) 
  • nije bilo promjena u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (ukupno 77), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je pribavilo 79 elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade, 25 postupaka nabave je u tijeku odnosno očekuje se isporuka elaborata, 3 elaborata je preuzelo Ministarstvo kulture i medija, 12 postupaka nabave je stornirano Ukupno je pokrenuto 50 postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem, 6 postupaka nabave je stornirano
 • nije bilo promjena u izdavanju verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 336
 • podijeljeno 2558 toplih i 20 hladnih obroka

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirana 4 vatrogasca s 2 vatrogasna vozila 
 • provedene 2 vatrogasne intervencije prijevoza vode na području Grada Petrinje  

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 75 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,5 tona hrane i 530 litara vode
 • pružene 23 usluge psihosocijalne podrške

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 46 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 8 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
 • održavanje i popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i motornih vozila Civilne zaštite

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • pregledano 38 objekata (1 na pogođenom području)   
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljene 41.334 prijave štete, a ukupno su pregledana 39.332 objekta (95,15%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4775 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8496 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.061 objekt


Stranica