Aktivnosti obnove na Banovini (zbirni pregled)

Aktivnosti obnove na Banovini (zbirni pregled)

Do 31. siječnja 2023. zaprimljeno 9.759 zahtjeva za obnovu i 8.684 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu. Nekonstrukcijski obnovljeno 4.165 kuća, samoobnovljeno 1.090, radovi se izvode na 620 kuća. Novoizgrađeno 6 kuća, grade se 94 kuće (11 donatorskih) i 15 zgrada. Uklonjeno 860 objekata

Kako do obnove i dodjele novčanih sredstava?
Što je samoobnova i kako je pokrenuti?
Energetska obnova uz obnovu od potresa?

Odgovore možete pronaći na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine:

OBNOVA

31. siječnja 2023.
 • dosad zaprimljeno ukupno 9.759 zahtjeva za obnovu 
  • zaprimljen 831 zahtjev za ostvarivanje prava na konstrukcijsku obnovu 
   • izrađena su i iskontrolirana 662 nalaza tehničko-financijske kontrole, od kojih je utvrđeno da je 450 kuća za nekonstrukcijsku obnovu, 169 kuća je za konstrukcijsku obnovu, 19 kuća je za gradnju zamjenskih kuća, 7 kuća je za uklanjanje i 17 nalaza je negativno ovjereno, te su vraćeni na ispravak i korekciju
   • s 3 tehničko-financijske kontrole, 4 operativna koordinatora, 4 stručna nadzora i 22 projektanta do sada su ugovoreni radovi u iznosu od 10.718.283,95 eur (13.397.854,94 eur s PDV-om), do sada je ostvareno 1.101.614,45 eur (1.377.018,06 eur s PDV-om)
  • zaprimljene 104 odluke o konstrukcijsku obnovi i gradnji zamjenskih višestambenih zgrada  
   • izrađena i iskontrolirana 62 nalaza, izrađena 34 elaborata i 9 projekata obnove
   • ugovoreni su radovi u iznosu od 5.347.341,30 eur (6.684.176,62 eur s PDV-om), do sada je realizirano 518.330,60 eur (647.913,25 eur s PDV-om)
  • potpisani ugovori za izgradnju 20 višestambenih zgrada s ukupno 308 stanova 
   • ugovoreni su radovi u iznosu od 34.439.032,82 eur (43.048.791,03 eur s PDV-om), do sada je realizirano 9.044.990,75 eur (11.306.238,44 eur s PDV-om)
   • u izgradnji je15 višestambenih zgrada (Petrinja 8, Glina 4, Topusko 2, Dvor 1)
  • u programu uklanjanja i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća nalazi se 340 kuća
   • izrađen je 301 nalaz od kojih je utvrđeno: 44 kuće su za nekonstrukcijsku obnovu, 79 kuća je za konstrukcijsku obnovu, 131 kuća je za gradnju zamjenskih kuća, 38 kuća je za uklanjanje i 9 nalaza je negativno ovjereno, te su vraćeni na ispravak i korekciju
   • potpisane su 134 izjave o odabiru zamjenske/tipske kuće
   • u radove izgradnje uvedeno je 117 kuća (od toga 11 donatorskih kuća), od čega se na 94 kuće izvode radovi, na 17 kuća se izvode pripremni radovi
   • završeno je/novoizgrađeno 6 kuća (1 donatorska) na kojima je u tijeku izrada priključaka na komunalnu infrastrukturu
   • s 2 projektanta, 3 geomehaničara, 19 izvođača radova za gradnju zamjenskih kuća i 14 izvođača za uklanjanje ugovoreni su radovi u iznosu od 64.027.658,66 eur (80.034.573,32 eur s PDV-om), do sada je ostvareno 4.775.222,62 eur (5.969.028,27 eur s PDV-om)
 • zaprimljeno 8.684 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu 
  • projektantima dodijeljeno 8.684 objekata za nekonstrukcijsku obnovu, izrađeno 5.323 elaborata za sanaciju
  • 1.660 spornih objekata 
  • radovi se izvode na 620 obiteljskih kuća
  • radovi dovršeni na 4.165 obiteljskih kuća
  • u sklopu samoobnove obnovljeno 1.090 kuća 
  • ukupno su ugovoreni radovi u vrijednosti od 36.563.093,94 eur (45.703.867,43 eur s PDV-om), a do sada je realizirano 20.427.609,07 eur (25.534.511,34 eur s PDV-om). Prosječni troškovi po obiteljskoj kući su 4.729,39 eur (5.911,74 eur s PDV-om) 
  • u programu popravaka nekonstrukcijskih elemenata kod prelaska iz konstrukcijske obnove u nekonstrukcijsku obnovu izrađeno je 535 nalaza (17 novih), a u programu se nalazi 170 kuća (5 novih), u radovima obnove je 78 kuća, a obnovljeno je 47 kuća, izrađena su 103 elaborata (2 nova), a u postupku izrade je 67 elaborata, prosječna vrijednost obnove kuće je 16.208,12 eur (20.260,15 eur s PDV-om)  
 • na pogođenom području dosad uklonjeno 860 objekta:
  • poslovni objekt - 49, stambeno-poslovni - 52, višestambeni - 17, obiteljska kuća - 621, javni - 30, sakralni - 3, gospodarski - 26, pomoćni - 56, ogradni zid – 1, bivši objekt MORH-a - 5
  • Petrinja - 394, Glina - 139, Sisak - 131, Donji Kukuruzari - 25, Lekenik - 29, Martinska Ves - 8, Hrvatska Kostajnica - 48, Hrvatska Dubica - 13, Majur - 25, Jasenovac - 15, Kravarsko - 8, Topusko - 3, Dvor - 6, Sunja - 7, Pokupsko - 4, Kutina - 1, Karlovac - 1, Velika Gorica - 2, Novska - 1
 • ​provedena asanacija bunara na ukupno 1.412 lokacija

 • HCPI je na području tri pogođene županije ukupno zaprimio 41.676 prijava štete,  a ukupno su pregledana 39.682 objekta (95,21%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4.833 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.626 objekt i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.223 objekata
  • u odnosu na cjelokupni prostor Republike Hrvatske do sada je zaprimljeno 52.030 prijava štete, a pregledano je 49.897 objekata (95,90%)
   • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 5.342 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 10.698 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 33.857 objekata
 • izdano ukupno 418 verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave za natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala 
 
Aktivnosti obnove na Banovini (arhiva)
 
Izvješća obnove

Stranica