Pregled aktivnosti - 11. siječnja 2022.

Pregled aktivnosti - 11. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe


OBNOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 66 djelatnika
  • provedeno geolociranje 19 mobilnih stambenih jedinica
  • u općinu Majur izdane 4 mobilne stambene jedinice 
  • izdavanje grijalica i kreveta sa skladišta Lekenik
  • zaprimljeno ukupno 459 zahtjeva u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 420, Zagrebačka županija - 34, Karlovačka županija - 5)
  • izrađeno ukupno 2.595 elaborata za nekonstrukcijsku obnovu, radovi se izvode na 873 obiteljske kuće a dovršeni su na 1.162 obiteljske kuće. U sklopu samoobnove obnovljeno je 608 kuća
 
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 68 djelatnika i volontera
  • podijeljeno 1,14 tona hrane i 1.794 litre vode
  • pružene 32 usluge psihosocijalne podrške
  • provedena je asanacija bunara na 5 lokacija na području GDCK Glina (ukupno 834)


Stranica