Pregled aktivnosti - 30. lipnja 2021.

Pregled aktivnosti - 30. lipnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 77 djelatnika
 • provedeno 27 geolociranja mobilnih stambenih jedinica; ukupno 2647
 • podjela 43 prijenosna klima uređaja 
 • zaprimanje zahtjeva za obnovom u uredima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine:
  • Petrinja 5; ukupno 2940
  • Sisak 4; ukupno 968
  • Glina 2; ukupno 743
  • ukupno zaprimljeno 8716 zahtjev za obnovom
  • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dostavio je 43 zaključka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 40, Zagrebačka županija - 3) 
 • nije bilo promjena u zaprimanju zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 6916; Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje organizirao je do sada izvođenje radova na 224 obiteljske kuće, završeni su radovi na 142 obiteljske kuće
 • nije bilo promjena u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo novih uklanjanja objekata na pogođenom području (ukupno 155) ni otvaranja novih gradilišta (ukupno 15) 
  • nije bilo promjena u broju donesenih odluka Stožera CZ RH o uklanjanju zgrada (ukupno 73), ostale odluke donesene su na razini lokalnih jedinica samouprave
  • nije bilo promjena u broju pribavljenih elaborata za objekte čiji ostatci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi (ukupno 48), kao ni u broju osiguranih usluga nadzora nad uklanjanjem zgrada (ukupno 12)
 • ukupno je izdano 315 verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala (Petrinja - 194, Glina - 55, Sisak - 50, Karlovačka županija - 9, Krapinsko-zagorska županija - 2, Zagrebačka županija - 4, Požeško- slavonska - 1)

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirana 4 vatrogasca s 2 vatrogasna vozila 
 • provedene 2 vatrogasne intervencije prijevoza vode na području Grada Petrinje 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirana 73 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,8 tona hrane, 1241 litra vode, 4100 toplih obroka za stanovništvo i 27 za operativne snage
 • pruženo 56 usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 5 lokacija na području Gradskog društva Crvenog križa Sisak; ukupno 285

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 45 policijskih ophodnji poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 3 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
 • opskrba gorivom OB „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • pregledano 28 objekata (0 na pogođenom području) 
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljeno 41.297 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.290 objekata (95,13%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4763 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8490 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.037 objekata


Stranica