Izvješće o stanju Savskih i Kupskih nasipa, kao i drugih regulacijsko – zaštitnih građevina na području Sisačko - moslavačke županije

Izvješće o stanju Savskih i Kupskih nasipa, kao i drugih regulacijsko – zaštitnih građevina na području Sisačko - moslavačke županije

Izvješće Hrvatskih voda od 8. siječnja 2021. u 6 sati

Terenskim obilaskom uočena su ozbiljnija oštećenja nasipa na ukupno 7 lokacija od kojih su 4 lokacije na lijevoj obali rijeke Save (Galdovo, Hrastelnica, Palanjek i Tišina Erdetska), 2 lokacije na desnoj obali rijeke Kupe (most Brest i na lokaciji u blizini budućeg UPOV-a Petrinja) te 1 lokacija na lijevoj obali Kupe (Stara Drenčina). Potrebno je naglasiti kako se radi o ozbiljnim oštećenjima (pukotine na nekim mjestima prodiru i nekoliko metara u dubinu te više stotina metara u dužini nožice nasipa).
 
Zbog utvrđenih oštećenja na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama na području malog sliva Banovina za područje Sisačko – moslavačke županije, 30. prosinca 2020. od 14:00 sati proglašene su izvanredne mjere obrane od poplava. Također, u sljedećem razdoblju moguće je očekivati utvrđivanje i dodatnih oštećenja na drugim lokacijama.

Sve dionice nasipa na području Sisačko - moslavačke županije i dalje se kontinuirano obilaze. Povoljna je okolnost što za sada nisu uočene štete na dva ključna objekta za zaštitu od poplava grada Siska (ustava Prevlaka i ustava Trebež).

Hrvatske vode su žurno započele s hitnim sanacijama najkritičnijih lokacija na lijevom savskom nasipu u Galdovu (31. prosinca 2020.) i Palanjku te na desnom kupskom nasipu u Petrinji (lokacije most Brest i Krnjica).

S danom 3. siječnja 2021. završena je sanacija pukotina na nasipu na lokaciji most Brest kod Petrinje.

S danom 4. siječnja 2021. započeli su i radovi sanacije na lijevom kupskom nasipu u Staroj Drenčini, odnosno započelo se s izgradnjom pristupnog puta do predmetne lokacije.

S danom 7. siječnja 2021. nastavljeni su radovi hitnih sanacija na lokacijama Galdovo (pristupni put u dužini 700 m i druga linija obrane od box barijera punjenih zemljanim materijalom u dužini 1.000 m, visina 3-4 metra), Palanjek (pristupni put u dužini 250 m i druga linija obrane od box barijera punjenih zemljanim materijalom u dužini 250 m, visina 3 metra), Stara Drenčina (sanacija postojećeg puta uz nasip u dužini 1.100 m i izgradnja novog pristupnog puta u dužini 1.400 m – izvedeno 1.100 m) i Krnjica (izgradnja pristupnog puta u dužini oko 2.500 m – izvedeno oko 1.650 m).

Do sada je angažirano: 25 djelatnika Hrvatskih voda, 122 djelatnika licencirane tvrtke, 7 bagera, 8 kombinirki, 4 buldozera, 2 valjka, 1 kamion s labudicom za prijevoz strojeva, 40 kamiona, 3 traktora, 2 traktorske pumpe, 4 muljne pumpe i 4 agregata za rasvjetu.

Stranica