Pregled aktivnosti - 27. siječnja 2021.

Pregled aktivnosti - 27. siječnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe


RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 60 djelatnika
 • pregledane su 74 lokacije za postavljanje kontejnera i kućica sukladno popisu Stožera CZ, od toga je utvrđeno 29 prioriteta za isporuku 
 • pratnja i prijevoz 33 kontejnera (Glina - 9, Petrinja - 4, Kuljani - 6, Taborište  1, Sunja - 6, Martinovići - 1, Gornji Grabovac - 1, Donji Kukuruzari - 1, Lekenik - 1, Sisak - 1, Švrakarica - 1 i Rogulje - 1)
 • prijevoz i postavljanje 18 mobilnih kućica (Petrinja - 5, Glina - 3, Sisak - 3, Pokupsko - 4, Majur - 1, Sunja - 2)
 • provedeno je premještanje 5 kontejnera u Petrinji
 • pružana je logistička potpora u zaprimanju i otpremi kontejnera u poslovnoj zoni Lekenik
 • izdavanje robe sa skladišta Pigik (4 deke, 6 rasklopnih kreveta, 3 kreveta na kat, 4 obična madraca, 6 madraca za krevete na kat, 2 podloge za spavanje, 2 francuska šatora i 6 vreća za spavanje) i u poslovnoj zoni Lekenik (59 vreća za spavanje, 5 kreveta i 5 deka)
 • distribucija goriva za operativne snage (ukupno je utrošeno 4316 litara diesela, od čega: za 10 vozila i spremnik baze operacija Petrinja s 490 litara diesela te za poslovnu zonu Lekenik i šator HCK u Glini s 3826 litara diesela)
 • na električnu energiju priključeno je ukupno 939 mobilnih jedinica 

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 103 vatrogasca s 33 vatrogasna vozila
 • provedeno je 70 intervencija na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugim zadaćama u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života prema sljedećim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ):
  • VOZ Petrinja: 35 vatrogasaca s 10 vatrogasnih vozila; 31 intervencija
  • VOZ Sisak: 44 vatrogasca s 13 vatrogasnih vozila; 32 intervencije
  • VOZ Glina: 24 vatrogasca s 10 vatrogasnih vozila; 7 intervencija

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirano 8 članova HGSS-a iz 5 stanica uz uporabu 2 zapovjedna i 2 interventna vozila
 • provedene su 2 zadaće opskrbe hranom, vodom, lijekovima, grijalicama i ostalim potrepštinama na 2 lokacije 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 214 djelatnika i volontera
 • aktivnosti potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno je 15,11 tona hrane, 9539 litara vode, 6580 toplih obroka za stanovništvo i 755 obroka za operativne snage na terenu
 • podijeljeno je 97 grijalica
 • provedene su 104 usluge psihosocijalne pomoći
 • posjećeno je 45 mjesta
 • služba traženja je do sada evidentirala ukupno 3378 osoba koje su napustile mjesto stanovanja, od toga je 547 osoba privremeno smješteno na potresom pogođenom području, a 2663 u drugim dijelovima RH; u tijeku utvrđivanje lokacije za 168 osoba

HRVATSKA POLICIJA
Angažirano 232 policijska službenika i 79 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica
 • angažirano je 79 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • provedeno je 5 pratnji konvoja
 • postavljena su 2 kontrolna policijska punkta
 • kontrolirano je 201 osobno vozilo te je utvrđeno 85 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • kontrolirano je 49 teretnih vozila zbog sprečavanja nezakonitog prijevoza stoke, nisu utvrđene kažnjive radnje
 • ukupno je kontrolirano 285 osoba

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 144 pripadnika HV, 8 inženjerijskih strojeva, 6 teretnih/specijalnih vozila, 3 terenska/osobna vozila, 7 kombi vozila, 7 vozila za manipulaciju teretom
 • ispomoć Hrvatskom Crvenom križu i volonterima prilikom podjele humanitarne pomoći na području Petrinje
 • priprema podloge, istovar, prijevoz, postavljanje i premještanje stambenih kontejnera u Lekeniku, Petrinji, Dvoru
 • radovi na proširenju prometnice u selu Sibić
 • izrada podloge za postavljanje bazne stanice telekom-operatera na području sela Gornja Bačuga
 • radovi na sanaciji klizišta u selu Donja Mlinoga (Prnjavor Čuntićki)
 • prijevoz i istovar cigle i crijepa u Ulici S. Radića 193, Petrinja
 • postavljen je šator u Glini

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • pregledano  245 objekata
 • tijekom dana je čišćenjem baze podataka ukupan broj prijava smanjen za 513 pa su do sada zaprimljene 45.232 prijave šteta, a ukupno je pregledano 26.505 objekata (58,60%)
 • u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 3109 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 5369 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 15.904 objekta te 2123 objekta nepoznatog statusa


Stranica