Pregled aktivnosti - 19. siječnja 2021.

Pregled aktivnosti - 19. siječnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
 • nužna oprema dostavljena građanima i gospodarskim subjektima (ukupno obiđeno 7 kontejnera i opremljeno 5 kontejnera, ukupno dostavljeno: 5 deka, 5 vreća za spavanje, 5 grijalica, isporuka 2 grijalice u Križ Hrastovački)
 • pregledano je 80 lokacija za postavljanje kontejnera i kućica sukladno popisu Stožera CZ
 • pratnja i prijevoz kontejnera – 20 komada (Petrinja - 12, Glina - 4, Sisak - 1, Majur - 2, Gornje Mokrice – 1)
 • premještanje i istovar kontejnera (premještanje 2 kontejnera u Petrinji, istovar – 1 kontejner)
 • prijevoz i postavljanje 24 mobilne kućice (Banko mobilehome); (Petrinja – 19, Glina - 3, Sisak -2)
 • postavljanje šatora (Mošćenica)
 • za održavanje baze operacija kampa potrošeno je 759 litara goriva (grijanje kampa, šator za osoblje u Lekeniku i šator za podjelu hrane u Petrinji)
 • oprema iz skladišta Glina premještena je u skladište Pigik i skladište u poslovnoj zoni Lekenik (grijalice, deke, vreće za spavanje)
 • preuzimanje robe na skladištu Pigik  iz skladišta u Jastrebarskom
 • zadaćama je angažirano 72 djelatnika

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
 • izvršeno je 107 intervencija na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugim zadaćama u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života prema sljedećim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ):
  • VOZ Petrinja: 45 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila; 35 intervencija
  • VOZ Sisak: 62 vatrogasca s 12 vatrogasnih vozila; 61 intervencija
  • VOZ Glina: 33 vatrogasca s 11 vatrogasnih vozila; 11 intervencija
 • ukupno angažirano 140 vatrogasaca s 39 vatrogasnih vozila

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
 • izvršene su ukupno 72 zadaće na 43 lokacije  (11 zadaća na visinskim radovima, krovovima i dimnjacima te 61 ostala zadaća (opskrba hranom, vodom, lijekovima, grijalicama i ostalim potrepštinama))
 • snimanje šireg područja pogođenog potresom (Sisak, Petrinja i Glina)
 • ukupno je angažirano 48 članova HGSS-a iz 10 stanica i 1 član iz 1 offroad-kluba, uz uporabu 4 zapovjedna i 11 interventnih vozila te 1 vozilo offroad-kluba

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
 • aktivnosti  potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i  Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno je 17,3 tone hrane, 7564 litara vode, 6884 toplih obroka za stanovništvo i 1016 obroka za operativne snage na terenu
 • podijeljeno je 50 grijalica i 1 agregat 
 • provedena je 191 usluga psihosocijalne pomoći
 • obilazak 58 mjesta
 • služba traženja je do sada evidentirala ukupno 2902 osobe, a stanje na dan izvješća je 484 evidentiranih osoba na potresu pogođenom području te 2.187 u drugim djelovima RH (u tijeku utvrđivanja lokacije za 231 osobom, koje se premještaju s lokacije na lokaciju).
 • u zadaćama je ukupno sudjelovalo 259 djelatnika i volontera

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano je 84 policijskih ophodnji poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • provedene su 2 pratnje konvoja
 • postavljena su 2 kontrolna policijska punkta
 • kontrolirano je 156 osobnih vozila te utvrđen 51 prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • kontrolirano je 37 teretnih vozila vezano uz sprečavanje nezakonitog prijevoza stoke, nisu utvrđene kažnjive radnje.
 • ukupno su kontrolirane 224 osobe
 • ukupno je angažirano 218 policijskih službenika i 84 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica

HRVATSKA VOJSKA
 • u aktivnostima je sudjelovalo 318 pripadnika OS RH, 11 inženjerijskih strojeva i kamiona, 13 teretnih/specijalnih vozila, 7 terenskih vozila, 3 kombi vozila, 4 vozila za manipulaciju teretom
 • aktivnosti potpore provedene na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Lekenik
 • provedba terenskih izviđanja stanja i potreba lokalnog stanovništva, te koordinacija potreba sa Stožerom civilne zaštite (područje Banovine)
 • ispomoć Hrvatskom Crvenom križu i volonterima prilikom pripreme i podjele hrane te podjele humanitarne pomoći na području Petrinje
 • priprema podloge, istovar, prijevoz, postavljanje i premještanje stambenih kontejnera i kućica u Lekeniku (gospodarska zona), Petrinji, Nebojanu, Glini i Dragotincima
 • proširena je prometnica i uređeno okretište u mjestu Sibić
 • iskop drenažnih kanala za postavljanje kontejnerskog naselja u Glini

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • tijekom dana zaprimljeno je 318 novih prijava, a pregledano je 315 objekata
 • do sada je ukupno zaprimljeno 45.010 prijava šteta, a pregledano 22.273 objekata (49,48%)
 • u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 2698 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 4571 objekta, a sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 13.010 objekata; 1994 objekta su nepoznatog statusa


Stranica