Besplatna struja, grijanje i RTV pretplata za nastradale u potresu

Besplatna struja, grijanje i RTV pretplata za nastradale u potresu

ZAGREB, 18. siječnja 2021. (Hina) - Vlada je na sjednici u ponedjeljak odlučila kućanstva na potresom stradalom području osloboditi plaćanja struje i grijanja za siječanj, veljaču i ožujak, kao i plaćanja RTV pretplate.

HEP je zadužen da stanovnike na potresom stradalim područjima čiji su objekti oštećeni, oslobodi plaćanja struje za siječanj, veljaču i ožujak, kao i plaćanja premještanja priključka s oštećenih objekata na privremene, te kasnijeg premještanja na nove odnosno obnovljene objekte.
 
Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić rekao je kako se zaključkom zadužuje HEP da sanaciji šteta na potresom pogođenim područjima u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji doprinese tako da se krajnjim kupcima kategorije kućanstvo, čiji su objekti oštećeni, otpišu sva potraživanja vezana uz isporučenu električnu energiju te druga potraživanja odnosno naknade u visini jedinstvenog računa za isporučenu energiju s pripadajućim naknadama za razdoblje siječanj, veljača i ožujak ove godine.

Za krajnje kupce iz kategorije kućanstva, čiji su objekti pretrpjeli štetu, a čiji opskrbljivač nije HEP već netko drugi, neće se naplatiti naknada za distribuciju i prijenos električne energije, rekao je Ćorić.

Izvijestio je i kako će se za potresom oštećene objekte otpisati i potraživanja vezana za premještanje priključaka na elektroenergetsku mrežu na privremeni zamjenski objekt, uključujući i izgradnju novog priključka na istoj lokaciji, te kasnije premještanje priključka za potrebe napajanja novog odnosno obnovljenog objekta.

HEP će kroz svoja povezana društva krajnje kupce iz kategorije kućanstvo, čiji su objekti također pretrpjeli štetu, a koji kupuju plin i toplinsku energiju od povezanih društava HEP-a otpisati potraživanja u iznosu jedinstvenih računa za siječanj, veljaču i ožujak, rekao je Ćorić.
 
Ćorić je nakon vlade na twitteru napisao kako je uputio poziv i drugim opskrbljivačima da se uključe u akciju otpis računa budući da dio kućanstava na potresom pogođenim području koristi njihove usluge.

"Nadam se da će se pridružiti ovoj inicijativi", napisao je Ćorić, a u izjavi nakon sjednice vlade rekao je da se s tim u vezi čuo s čelnicima opskrbljivača.

Na pitanje novinara iznio je i podatak da na području cijele Sisačko-moslavačke županije rade četiri opskrbljivača električnom energijom, uključujući i HEP, a na područjima pogođenih potresom njih tri.

Stradala kućanstva u potresu oslobođena plaćanja RTV pristojbe

Vlada je odlučila  i da kućanstva stradala u potresu čiji su objekti pretrpjeli štetu i/ili oni za koje je osiguran privremeni zamjenski smještaj na potresom pogođenom području budu oslobođeni naplate RTV pristojbe te je zadužila HRT za provedbu.

HRT se tako zadužuje da u svrhu sanacije štete na potresom pogođenim područjima u Sisačko-moslavačkoj županiji, Zagrebačkoj županiji i Karlovačkoj županiji doprinese tako da se obveznicima RTV pristojbe stradalih u potresu čiji su objekti pretrpjeli štetu i/ili za one za koje je osiguran privremeni zamjenski smještaj na potresom pogođenim područjima, otpiše potraživanja nastala po osnovi RTV pristojbe za razdoblje siječnja, veljače i ožujka 2021. godine s mogućnošću produljenja.

Za sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama interventnih 25 milijuna kuna

Vlada je u ponedjeljak odlučila izdvojiti i interventnih 25 milijuna kuna za sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama u iznosu od 25 milijuna kuna, a što će osigurati Hrvatske ceste.

Prve procjene šteta na mreži državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije utvrđene su u iznosu od 57 milijuna kuna (bez PDV-a), rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
  
Odlukom će se, kako je pojasnio,  sanirati šteta na 11 županijskih cesta duljine oštećenja 7,5 kilometara procijenjene vrijednosti 4,1 milijuna kuna bez PDV-a, 11 lokalnih cesta duljine oštećenja 19,8 km, procijenjene vrijednosti 8,65 milijuna kuna bez PDV-a kao i pet mostova procijenjene vrijednosti oštećenja od oko tri milijuna kuna.

Potres je aktivirao i pet klizišta i jedan odron čija je procijenjena vrijednost sanacije 3,1 milijun kuna. Procijenjeni trošak projektiranja klizišta i mostova je je 1,5 milijuna kuna.
 
Za nabavu stočne hrane 1,5 milijuna kuna

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, obrazlažući  prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje posljedica šteta od potresa nastalih na području pogođenih županija i to putem nabave stočne hrane, rekla je da će se osigurati nesmetana hranidba stoke  s ciljem osiguranja nastavka stočarske proizvodnje.
 
Ministarstvo poljoprivrede će sredstva za provedbu odluke, istaknula je,  koristiti za potrebe opskrbe stočnom hranom sukladno potrebama koje će utvrditi stručne službe Ministarstva poljoprivrede.

Najveći problem, otkrila je, zasad predstavlja nedostatak koncentratnih krmiva i krmnih smjesa. Za 30  dana predviđa se tako nabavka 621.500 kilograma koncentrirane hrane pri čemu se namjerava pomoći ishrani 1.800 goveda, 3.500 svinja, tisuću kopitara, oko 500-njak ovaca i koza i 10.000 peradi u razdoblju od najmanje 30 dana. To će stajati 1,5 milijuna kuna, što je  osiguralo njezino ministarstvo.

HINA
Foto: FAH/Admir Buljubašić

Stranica