HVZ: Vatrogasci i dalje aktivni na saniranju posljedica potresa

HVZ: Vatrogasci i dalje aktivni na saniranju posljedica potresa

ZAGREB, 30. siječnja 2021. (Hina) - Na području Sisačko-moslavačke županije nastavlja se angažman vatrogasaca pa su na terenu, uz domaće vatrogasne snage i vatrogasci iz četiri vatrogasne zajednice županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split i Šibenik.

Prema podacima za jučerašnji dan, na sanaciji šteta od potresa ukupno su angažirana 102 vatrogasca s 33 vatrogasna vozila, a evidentirane su 63 vatrogasne  intervencije, izvijestila je u subotu Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

Na području Vatrogasne operativne zone (VOZ) Glina angažirana su 24 vatrogasca s deset vozila s područja dvije županije i to VZŽ Bjelovarsko-bilogorske i Karlovačke, Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split i Šibenik te domicilne snage DVD-a. Zabilježeno je pet intervencija.

Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Sisak te DVD-i s područja Grada Siska s 52 vatrogasca, 16 vatrogasnih vozila, a evidentirano je 37 intervencija. 

Na području VOZ Petrinje angažirano je 26 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila s područja dviju županija, i to VZŽ Primorsko-goranske i Zagrebačke te domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Petrinja. Na području Petrinje evidentirana je 21 intervencija.

HVZ je izvijestila kako je do jučerašnjeg dana na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio to područje kumulativno sudjelovalo 10.489 vatrogasaca s 2781 vatrogasnim vozilom, a odrađeno je 11790 intervencija.

Vatrogasci JVP-a Grada Zagreba i DVD-a s područja Grada Zagreba jučer su odradili deset tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, 
uklanjanja  oštećenih crjepova, zidova i fasada i izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata i mogućnosti interveniranja vatrogasaca. Na tim intervencijama ukupno je sudjelovalo 34 vatrogasaca s 11 vatrogasnih vozila.

Vatrogasci su na području Karlovačke županije jučer imali šest intervencija saniranja dimnjaka i krovišta od kojih je čak pet bilo na području Vojnića. U tim intervencijama sudjelovalo je ukupno 18 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz DVD-a Vojnić i JVP Karlovac.

HINA

Stranica