Aktivnosti 3. listopada 2022.

Aktivnosti 3. listopada 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

OBNOVA
 • zaprimljeno 20 novih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 8.497 
 • zaprimljeno 7 novih zahtjeva u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 817
 • u programu uklanjanja i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća nalaze se 252 kuće (16 novih), potpisane su 104  izjave o odabiru zamjenske/tipske kuće (9 novih), radovi se izvode na 104 kuće (86 izgradnja, 18 uklanjanje); završene su/novoizgrađene 4 kuće na kojima je u tijeku izrada priključaka na komunalnu infrastrukturu
 • izrađeno je i iskontrolirano 235 nalaza tehničko-financijske kontrole za zamjenske obiteljske kuće (16 novih)
 • ugovoreni su radovi na 548 kuća (200 novih), a u postupku nabave je 30 kuća 
 • donesene su 83 odluke o konstrukcijskoj obnovi višestambenih zgrada (8 novih), ugovoreno su radovi u iznosu 23.280.608,00,00 (29.100.760,00 kn s PDV-om) 
 • dodijeljeno je 110 novih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (8.072), od kojih je 1.646 spornih (332 veća oštećenja - za konstrukcijsku obnovu, 280 nema štete od potresa, 1.036 ostali razlozi), izrađeno je 4.626 elaborata za sanaciju (128 novih), radovi se izvode na 509 obiteljskih kuća, a završeni su na 3.591 obiteljskoj kući, u sklopu samoobnove obnovljeno je 1.009 kuća (50 novih). 
 • aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa u razdoblju od 26. do 30. rujna 2022:
  • podijeljeno 2,95 tona hrane i 2.241 litra vode
  • pruženo 175 usluga psihosocijalne podrške 
  • provedena asanacija bunara na 11 lokacija, od čega 6 na području GDCK Glina, 3 na području GDCK Petrinja i 2 na području GDCK Sisak (ukupno 1.311)


Stranica