Pregled aktivnosti - 3. kolovoza 2021.

Pregled aktivnosti - 3. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • zaprimanje 113 prijenosnih klima uređaja u bazu Lekenik
 • distribucija 245 litara goriva za potrebe vozila operativnih snaga
 • isporučeno 2193 topla i 15 hladnih obroka
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 4 zahtjeva za obnovom (3042), ured u Sisku nije zaprimio zahtjeve (1019), dok je ured u Glini zaprimio 1 zahtjev (783); ukupno 8919
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju do sada je zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7141
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je za nekonstrukcijsku obnovu do sada projektantima dodijelio 1401 objekt, izrađeno je 805 elaborata za sanaciju, radovi se izvode na 432 obiteljske kuće, a radovi su završeni na 240 obiteljskih kuća
 • nije bilo promjena u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • do sada je na pogođenom području uklonjeno 246 objekata, u tijeku je uklanjanje na 27 lokacija
  • nije bilo promjena u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (ukupno 104), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjena u izdavanju verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 340

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 8 vatrogasaca s 4 vatrogasna vozila
 • provedene 4 vatrogasne intervencije: 2 prijevoza vode i 1 uklanjanje dimnjaka na području Grada Petrinje te 1 prijevoz vode na području Grada Gline

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirana 73 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 0,7 tona hrane i 725 litara vode
 • pružene 34 usluge psihosocijalne podrške; ukupno 14.711
 • provedena asanacija bunara na 4 lokacije na području GDCK Sisak; ukupno 391

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 40 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 9 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
 • popuna gorivom agregata šatora OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nije bilo evidentiranih pregleda objekata niti novih prijava  
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljena 41.351 prijava štete, a ukupno je pregledan 39.351 objekt (95,16%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4778 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 8502 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.071 objekt


Stranica