Prva mobilna bazna postaja u Gornjoj Bačugi

Prva mobilna bazna postaja u Gornjoj Bačugi

U selu Gornja Bačuga u petak, 29. siječnja 2021. godine počela je s radom mobilna postaja telefonske i internetske mreže. Pripadnici Inženjerijske bojne Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske pripremali su podlogu za postavljanje spomenute bazne postaje od 20. siječnja.

U postavljanju mobilnih baznih postaja uz pripadnike HV-a sudjelovali su i HEP, Hrvatski telekom i Ericsson Nikola Tesla.
 
Na području Banovine planirano je uskoro postaviti dodatnih pet mobilnih postaja.

Pripadnici Hrvatske vojske pripremu terena za spomenutu mobilnu postaju dovršili su znatno prije predviđenog roka. 

Stranica